سؤالات و راه حل‌های تشریحی آزمون مرحله اول المپیاد كامپيوتر سال‌هاي1393-1373

سؤالات و راه حل‌های تشریحی آزمون مرحله اول المپیاد كامپيوتر سال‌هاي 1373 تا1393

در سال 1375 سن شرکت در المپياد رياضي يک سال جلوتر آمده است. به همين خاطر در آن سال دو مرحله يک برگزار شده است.

برای دانلود روی سال برگزاری کلیک کنید.

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 73

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 74

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 75 قسمت اول

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 75 قسمت دوم

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 76

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 77

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 78

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 79

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 80

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 81

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 82

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 83

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 84

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 85

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 86

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 87

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 88

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 89

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 90

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 91

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 92

دانلود سوالات و پاسخ های تشریحی المپیاد مرحله اول کامپیوتر سال 93

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *