کنکور انسانی

شما میتوانید آزمون های سال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید.

در کانال تلگرام ما عضو شوید تا از بهترین مشاوره،نمونه سوالات و آخرین اخبار کنکور بهره مند شوید.

کانال سایت

کانال استاد شفاعی

داخل كشور-94:

آزمون تخصصی سراسری سال 94 گروه انسانی

آزمون عمومی سراسری سال 94 گروه انسانی2

پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال 94 گروه انسانی

خارج از كشور-94:

آزمون اختصاصی سراسری سال 94 گروه انسانی

آزمون تخصصی سراسری سال 94 گروه انسانی

پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال 94 گروه انسانی

داخل كشور-93:

آزمون عمومي انسانی 93

آزمون اختصاصي انسانی 93

اصول عقايد و فقه 93

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غير انگليسي 93

خارج از كشور-93:

آزمون عمومي انسانی خارج 93

آزمون اختصاصي انسانی خارج 93

اصول عقايد و فقه خارج 93

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غير انگليسي 9393

کلید آزمون ها

داخل كشور-92:

آزمون عمومي انسانی 92

آزمون اختصاصي انسانی 92

اصول عقايد و فقه 92

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غير انگليسي 92

کلید آزمون ها

 خارج از كشور-92:

آزمون اختصاصی سراسری سال ٩٢ گروه انسانی

آزمون عمومی سراسری سال ٩٢ گروه انسانی

پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال ٩٢ گروه انسانی

داخل كشور-91:

آزمون عمومي انسانی 91

آزمون اختصاصي انسانی 91

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غير انگليسي 91

کلید آزمون ها

خارج از كشور-91:

پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال ٩١ گروه انسانی

آزمون عمومی سراسری سال ٩١ گروه انسانی

آزمون اختصاصی سراسری سال ٩١ گروه انسانی

در کانال تلگرام ما عضو شوید تا از بهترین مشاوره،نمونه سوالات و آخرین اخبار کنکور بهره مند شوید.

کانال سایت

کانال استاد شفاعی