کنکور تجربی

شما میتوانید آزمون های سال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید.

در کانال تلگرام ما عضو شوید تا از بهترین مشاوره،نمونه سوالات و آخرین اخبار کنکور بهره مند شوید.

کانال سایت

کانال استاد شفاعی

داخل كشور-94:

آزمون اختصاصی سراسری سال 94 گروه تجربی

آزمون عمومی سراسری سال 94 گروه تجربی

پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال 94 گروه تجربی

خارج از كشور-94:

آزمون اختصاصی سراسری سال 94 گروه تجربی

آزمون عمومی سراسری سال 94 گروه تجربی

پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال 94 گروه تجربی

داخل كشور-93:

آزمون عمومي تجربی 93

آزمون اختصاصی تجربی 93

آزمون بهياري 93

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هي خارجي تجربی 93

 خارج از كشور-93:

آزمون عمومی تجربی-خارج 93

آزمون اختصاصی تجربی-خارج 93

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي تجربی-خارج 93

آزمون بهیاری 93

کلید آزمون ها

داخل كشور-92:

آزمون عمومی تجربی 92

آزمون اختصاصی تجربی 92

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌های خارجی تجربی 92

آزمون بهياري 92

کلید آزمون ها

خارج از كشور-92:

آزمون اختصاصی سراسری سال ٩٢ گروه تجربی

آزمون عمومی سراسری سال ٩٢ گروه تجربی

پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال ٩٢ گروه تجربی

داخل كشور-91:

آزمون عمومي تجربی 91

آزمون اختصاصی تجربی 91

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي تجربی 91

کلید آزمون ها

داخل كشور-90:

آزمون و پاسخنامه علوم تجربی 90

داخل كشور-89:

آزمون علوم تجربی 89

پاسخنامه علوم تجربی 89

داخل كشور-88:

آزمون علوم تجربی 88

پاسخنامه علوم تجربی 88

داخل كشور-87:

آزمون علوم تجربی 87

پاسخنامه آزمون علوم تجربی 87

داخل كشور-86:

آزمون علوم تجربی 86

پاسخنامه آزمون علوم تجربی 86

داخل كشور-85:

آزمون علوم تجربی 85

پاسخنامه علوم تجربی 85

در کانال تلگرام ما عضو شوید تا از بهترین مشاوره،نمونه سوالات و آخرین اخبار کنکور بهره مند شوید.

کانال سایت

کانال استاد شفاعی