کنکور سراسری ریاضی و فیزیک


شما میتوانید آزمون های سال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید.

در کانال تلگرام ما عضو شوید تا از بهترین مشاوره،نمونه سوالات و آخرین اخبار کنکور بهره مند شوید.

کانال سایت

کانال استاد شفاعی

داخل كشور-94:

آزمون اختصاصی  سراسری سال 94 گروه ریاضی

آزمون عمومی سراسری سال 94 گروه ریاضی

پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال 94 گروه ریاضی

خارج از كشور-94:

آزمون سراسری سال 94 گروه ریاضی

پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال 94 گروه ریاضی

داخل كشور-93:

آزمون عمومي ریاضی و فیزیک 93

آزمون اختصاصي ریاضی و فیزیک 93

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي 93

 خارج از كشور-93:

آزمون عمومي ریاضی و فیزیک خارج 93

آزمون اختصاصي ریاضی و فیزیک خارج 93

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي خارج 93

کلید آزمون ها

داخل كشور-92:

آزمون عمومي ریاضی و فیزیک 92

آزمون اختصاصي ریاضی و فیزیک 92

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي 92

کلید آزمون ها

خارج از كشور-92:

آزمون اختصاصی سراسری سال ٩٢ گروه ریاضی

آزمون عمومی سراسری سال ٩٢ گروه ریاضی

پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال ٩٢ گروه ریاضی

داخل كشور-91:

آزمون عمومي ریاضی و فیزیک 91

آزمون اختصاصي ریاضی و فیزیک 91

آزمون فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي

کلید آزمون ها

داخل كشور-90:

سوالات و پاسخنامه کنکور ریاضی و فیزیک سال90

داخل كشور-89:

آزمون ریاضی و فیزیک 89

پاسخنامه آزمون ریاضی و فیزیک 89

داخل كشور-88:

آزمون ریاضی و فیزیک 88

پاسخنامه آزمون ریاضی و فیزیک 88

داخل كشور-87:

آزمون ریاضی و فیزیک 87

پاسخنامه آزمون ریاضی و فیزیک 87

داخل كشور-86:

آزمون ریاضی و فیزیک 86

پاسخنامه آزمون ریاضی و فیزیک 86

داخل كشور-85:

آزمون ریاضی و فیزیک 85

پاسخنامه آزمون ریاضی و فیزیک 85

در کانال تلگرام ما عضو شوید تا از بهترین مشاوره،نمونه سوالات و آخرین اخبار کنکور بهره مند شوید.

کانال سایت

کانال استاد شفاعی