دبیران

دپارتمان علمی دوره اول متوسطه

مشاهده بیشتر»

دپارتمان علمی هنرستان

< ![CDATA[   اساتید رشته‌های فنی‌ و حرفه‌ای و کار و دانش: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دپارتمان علمی زمین‌شناسی

< ![CDATA[ اساتیدی که در درس زمین‌شناسی فعالیت دارند را می‌توانید با شماره تماس آن‌ها در زیر مشاهده نمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دپارتمان علمی گروه ابتدایی(دبستان)

< ![CDATA[   لیست  آموزگاران(معلم) مقطع دبستان با تلفن: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دپارتمان علمی گروه علوم انسانی

< ![CDATA[ اساتیدی که در دروس گروه علوم انسانی فعالیت دارند را می‌توانید با شماره تماس آن‌ها در زیر مشاهده نمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دپارتمان علمی زیست‌شناسی

< ![CDATA[ اساتیدی که در درس زیست‌شناسی فعالیت دارند را می‌توانید با شماره تماس آن‌ها در زیر مشاهده نمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دپارتمان علمی شیمی

< ![CDATA[ اساتیدی که در درس شیمی فعالیت دارند را می‌توانید با شماره تماس ان‌ها در زیر مشاهده نمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دپارتمان علمی فیزیک

< ![CDATA[ اساتیدی که در درس فیزیک فعالیت دارند را می‌توانید با شماره تماس آن‌ها در زیر مشاهده نمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دپارتمان علمی ریاضی

اساتیدی که در درس ریاضیات فعالیت دارند را می‌توانید با شماره تماس آن‌ها در زیر مشاهده نمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دپارتمان علمی زبان‌انگلیسی

< ![CDATA[ اساتیدی که در درس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی فعالیت دارند را می‌توانید با شماره تماس آن‌ها در زیر مشاهده نمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»