تمام مطالب برچسب : تلفن
گفتگو با سید ابوالفضل میررضی : میانگین تراز ۷۸۷۶ رشته انسانی

گفتگو با سید ابوالفضل میررضی : میانگین تراز ۷۸۷۶ رشته انسانی

گفتگو با سید ابوالفضل میررضی : میانگین تراز 7876 رشته انسانی خودتان را معرفي كنيد؟ سید ابوالفضل میررضی هستم از دبیرستان شهید اژه ای اصفهان از چه سالي در آزمون‌هاي كانون شركت مي‌كرديد؟ از ابتدای سال چهارم دبیرستان به کانون آمدم. در مورد برنامه مطالعه‌ي خود در تابستان پارسال براي دانش‌آموزاني كه امسال در مقطع پيش هستند، توضيح دهيد؟ بنده تابستان در دوره ی تابستانی المپیاد حضور داشتم و در پایان آن با تغییر رشته، از ریاضی به انسانی آمدم و شروع مطالعاتم از اوّل مهر بود. چند ساعت را به درس‌هاي پيش يك و چند ساعت را به درس‌هاي سال سوم و چند ساعت را به درس‌هاي سال دوم اختصاص مي داديد؟ پایه ی درس ها برایم مهم نبود [...]