برچسب: درسی

گفتگو با سارا همتی رتبه ۱ کشوری تجربی ۹۴ از تبریز

< ![CDATA[گفتگو با سارا همتی رتبه 1 کشوری تجربی 94 از تبریز (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دانلود کتاب‌های درسی سال ششم دبستان

< ![CDATA[ برای دریافت فایل کتاب‌های درسی پایه ششم دوره آموزشی ابتدایی (سال ششم دبستان) می‌توانید به لینک‌های مربوطه زیر مراجعه فرمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دانلود کتاب‌های درسی سال سوم دوره اول متوسطه جديد(نهم):

مشاهده بیشتر»

دانلود کتاب‌های درسی سال اول دوره اول متوسطه جديد(هفتم):

< ![CDATA[ برای دریافت فایل کتاب‌های درسی سال اول دوره اول متوسطه جديد(هفتم) می‌توانید به لینک‌های مربوطه زیر مراجعه فرمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دانلود کتاب‌های درسی سال دوم دوره اول متوسطه جديد(هشتم):

< ![CDATA[ برای دریافت فایل کتاب‌های درسی سال دوم دوره اول متوسطه جديد(هشتم) می‌توانید به لینک‌های مربوطه زیر مراجعه فرمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دانلود کتاب‌های درسی سال چهارم متوسطه نظري- علوم تجربی(پيش‌دانشگاهي تجربی)

< ![CDATA[ برای دریافت فایل کتاب‌های درسی  سال چهارم متوسطه نظري- علوم تجربی(پيش‌دانشگاهي تجربی) می‌توانید به لینک‌های مربوطه زیر مراجعه فرمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دانلود کتاب‌های درسی سال چهارم متوسطه نظري-ریاضی- فیزیک(پيش‌دانشگاهي ریاضی)

< ![CDATA[  برای دریافت فایل کتاب‌های درسی  سال چهارم متوسطه نظري-ریاضی-فیزیک(پيش‌دانشگاهي ریاضی) می‌توانید به لینک‌های مربوطه زیر مراجعه فرمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دانلود کتاب‌های درسی سال چهارم متوسطه نظري- علوم انساني(پيش‌دانشگاهي انساني)

< ![CDATA[ برای دریافت فایل کتاب‌های درسی  سال چهارم متوسطه نظري- علوم انساني(پيش‌دانشگاهي انساني) می‌توانید به لینک‌های مربوطه زیر مراجعه فرمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دانلود کتاب‌های درسی سال اول دبیرستان

< ![CDATA[  برای دریافت فایل کتاب‌های درسی سال اول دبیرستان می‌توانید به لینک‌های مربوطه زیر مراجعه فرمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

دانلود کتاب‌های درسی سال دوم آموزش متوسطه نظری(رشته‌ی علوم انسانی)

< ![CDATA[ برای دریافت فایل کتاب‌های درسی سال دوم آموزش متوسطه نظري(رشته‌ی علوم انسانی) می‌توانید به لینک‌های مربوطه زیر مراجعه فرمائید: (بیشتر…) مشاهده بیشتر»