تمام مطالب برچسب : درسی
مشاوره تحصیلی و برنامه‌ریزی درسی

مشاوره تحصیلی و برنامه‌ریزی درسی

  استاد نادر شفاعی  –  ۰۹۱۲۰۱۹۴۱۰۹ [caption id="attachment_7197" align="aligncenter" width="400"] علی داروقه مشاور موسسه سرای دانش فدک عضو تیم استاد نادر شفاعی پل ارتباطی : ۰۹۱۲۰۵۱۰۳۶۴ ۷۷۴۵۶۵۲۱[/caption] [caption id="attachment_7191" align="aligncenter" width="400"] علی شاه ابراهیمی مشاور موسسه سرای دانش فدک عضو تیم استاد نادر شفاعی پل ارتباطی : ۰۹۱۲۷۳۶۰۷۱۳ ۷۷۴۹۳۳۶۰[/caption] [caption id="attachment_7196" align="aligncenter" width="400"] پدرام غفاری مشاور موسسه سرای دانش فدک عضو تیم استاد نادر شفاعی پل ارتباطی : ۰۹۱۲۰۱۴۳۶۹۰ ۷۷۴۹۷۲۹۲[/caption] [caption id="attachment_7193" align="aligncenter" width="400"] مهدی دانادوست مشاور موسسه سرای دانش فدک عضو تیم استاد نادر شفاعی پل ارتباطی : ۰۹۱۹۵۸۲۲۲۴۱ ۷۷۲۱۲۷۰۷[/caption] [caption id="attachment_7192" align="aligncenter" width="400"] بهرام بیجنوند مشاور موسسه سرای دانش فدک عضو تیم استاد نادر شفاعی پل ارتباطی : ۰۹۱۹۸۳۰۷۳۱۴ ۷۷۴۹۳۳۶۰[/caption] [caption id="attachment_7194" align="aligncenter" width="400"] سلمان صفار مشاور موسسه […]