قرآن یام آسمانی سرای دانش-رسالت

قرآن یام آسمانی سرای دانش-رسالت
بیشتر

نحوه پرينت كارت و محل‌ رفع نقص كارت‌ شركت در آزمون دكتري (Ph.D) سال 1395

اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل‌ رفع نقص كارت‌ شركت در آزمون دكتري (Ph.D) سال 1395 (بیشتر…)
بیشتر

تصویب بسته های تشویقی برای اساتید فعال

تصویب بسته های تشویقی برای اساتید فعال (بیشتر…)
بیشتر

کاهش حدود 7 میلیاردی اعتبارات رفاهی دانشگاه تهران

کاهش حدود 7 میلیاردی اعتبارات رفاهی دانشگاه تهران (بیشتر…)
بیشتر

افزایش ترم تحصیلات تکمیلی با تشخیص گروه آموزشی دانشگاه

افزایش ترم تحصیلات تکمیلی با تشخیص گروه آموزشی دانشگاه (بیشتر…)
بیشتر

گفتگو با رتبه 5 منطقه 2 کنکور انساني 92: ابوالفضل ترکماني

گفتگو با رتبه 5 منطقه 2 کنکور انساني 92: ابوالفضل ترکماني (بیشتر…)
بیشتر

گفتگو با رتبه 1 کنکور انساني92 : زهرا مشايخي

گفتگو با رتبه 1 کنکور انساني92 : زهرا مشايخي (بیشتر…)
بیشتر