برچسب: پیش‌دانشگاهی

پایه و اصول صفحه آرایی

پایه و اصول صفحه آرایی مشاهده بیشتر»

تاریخ هنر ایران

تاریخ هنر ایران مشاهده بیشتر»

مبانی تصویرسازی

مبانی تصویرسازی مشاهده بیشتر»

آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران

آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران مشاهده بیشتر»

.امتحان نهایی جبر و احتمال دی ۹۳

امتحان نهایی جبر و احتمال دی 93 مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه ۵ منطقه ۲ کنکور انساني ۹۲: ابوالفضل ترکماني

< ![CDATA[گفتگو با رتبه 5 منطقه 2 کنکور انساني 92: ابوالفضل ترکماني (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه ۱ کنکور انساني۹۲ : زهرا مشايخي

< ![CDATA[گفتگو با رتبه 1 کنکور انساني92 : زهرا مشايخي (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه۱۰ کنکور انساني۹۲ : غزاله قضاوتي

< ![CDATA[گفتگو با رتبه10 کنکور انساني92 : غزاله قضاوتي (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه ۹ کنکور انساني۹۲ : فرهاد تراز

< ![CDATA[گفتگو با رتبه 9 کنکور انساني92 : فرهاد تراز (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه ۷ كشوری کنکور انسانی ۹۳ :فاطمه رحیمی‌قهرودی

< ![CDATA[گفتگو با رتبه 7 كشوری کنکور انسانی 93 :فاطمه رحیمی‌قهرودی (بیشتر…) مشاهده بیشتر»