برچسب: کانال آموزشی

تصویب بسته های تشویقی برای اساتید فعال

< ![CDATA[تصویب بسته های تشویقی برای اساتید فعال (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

کاهش حدود ۷ میلیاردی اعتبارات رفاهی دانشگاه تهران

مشاهده بیشتر»

.امتحان نهایی جبر و احتمال دی ۹۳

امتحان نهایی جبر و احتمال دی 93 مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه ۵ منطقه ۲ کنکور انساني ۹۲: ابوالفضل ترکماني

< ![CDATA[گفتگو با رتبه 5 منطقه 2 کنکور انساني 92: ابوالفضل ترکماني (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه ۱ کنکور انساني۹۲ : زهرا مشايخي

< ![CDATA[گفتگو با رتبه 1 کنکور انساني92 : زهرا مشايخي (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه۱۰ کنکور انساني۹۲ : غزاله قضاوتي

< ![CDATA[گفتگو با رتبه10 کنکور انساني92 : غزاله قضاوتي (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه ۹ کنکور انساني۹۲ : فرهاد تراز

< ![CDATA[گفتگو با رتبه 9 کنکور انساني92 : فرهاد تراز (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه ۱۰ منطقه ۲کنکور انساني۹۲:فائزه شعباني‌حميدآبادي

< ![CDATA[گفتگو با رتبه 10 منطقه 2کنکور انساني92:فائزه شعباني‌حميدآبادي (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه ۷ كشوری کنکور انسانی ۹۳ :فاطمه رحیمی‌قهرودی

< ![CDATA[گفتگو با رتبه 7 كشوری کنکور انسانی 93 :فاطمه رحیمی‌قهرودی (بیشتر…) مشاهده بیشتر»

گفتگو با رتبه ۸ كشوری کنکور انسانی۹۳ :سبا بادکوبه

< ![CDATA[گفتگو با رتبه 8 كشوری کنکور انسانی93 :سبا بادکوبه (بیشتر…) مشاهده بیشتر»