حضور معاونان وزارت علوم و روساهای دانشگاه تهران در راهپیمایی 22 بهمن

حضور معاونان وزارت علوم و روساهای دانشگاه تهران در راهپیمایی 22 بهمن

حضور معاونان وزارت علوم و روساهای دانشگاه تهران در راهپیمایی 22 بهمن

تعدادی از مقامات وزارت علوم و روساهای دانشگاه‌های تهران صبح امروز در ابتدا با حضور در مقابل دانشگاه تهران از پیاده‌راه انقلاب که به مناسبت 22 بهمن برگزار شده، بازدید کردند و سپس به خیل عظیم مردم در راهپیمایی 22 بهمن پیوستند.

سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی وزارت علوم، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، ایرجی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، رخشانی‌مهر مدیرکل طرح‌های وزارت علوم و همچنین حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، نیلی احمدی‌آبادی رئیس دانشگاه تهران، اخباری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و جمعی از معاونین دیگر دانشگاه‌های تهران پس از بازدید از پیاده راه انقلاب، به راهپیمایی پیوستند. در پیاه راه انقلاب دانشگاه‌های پیام نور، فنی‌حرفه‌ای، علم‌وصنعت، صنعتی امیرکبیر، تهران، شهید رجایی، مذاهب اسلامی، تربیت مدرس، هنر و دانشگاه علامه طباطبایی با برپایی غرفه‌های دستاوردهای فرهنگی و هنری خود را به نمایش گذاشته اند.