تیم مشاوره تحصیلی سرای دانش فدک

موفقیت رو با ما تجربه کنید با ما لمس کنید با ما تضمین کنید

مشاوران موسسه سرای دانش فدک

تیم مشاوره انتشارات علمی آموزشی سرای دانش فدک با بیش از دو دهه سابقه موفق آموزشی

moshaver-ebrahimi
علی شاه ابراهیمی مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۲۷۳۶۰۷۱۳ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۵۲۳۷ 🆔 @ASH721
مشاور بهرام بیجنوند
بهرام بیجنوند مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۹۸۳۰۷۳۱۴ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۳۳۶۰ 🆔 @Bijnavand_Moshaver
مشاور مهدی دانادوست
مهدی دانادوست مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۹۵۸۲۲۲۴۱ ☎️ ۰۲۱۷۷۲۱۲۷۰۷ 🆔 @Mmehdi_Dn
مشاور سینا احدی
سینا احدی مشاور تحصیلی
📱۰۲۱۷۷۴۹۷۲۹۲ ☎️ ۰۹۱۹۸۷۳۰۰۷۱ 🆔 @S_Ahady

مشاوران موسسه سرای دانش فدک

مشاور محمد مهدی شایقی
محمد مهدی شایقی مشاور تحصیلی
📱۰۹۳۵۱۱۹۹۳۱۳ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۹۸۹۳ 🆔@Mohamadmahdi_shayeghi
مشاور مجتبی دانادوست
مجتبی دانادوست مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۲۶۰۱۵۲۱۷ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۲۵۲۲ 🆔 @Mmojtaba_Dn
مشاور سجاد طباطبایی
سجاد طباطبایی مشاور تحصیلی
📱۰۹۲۲۳۹۲۹۴۵۴ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۶۵۲۱ 🆔@sajadsr7
مشاور سلمان صفار
سلمان صفار مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۲۸۴۹۱۲۰۸ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۷۳۴۲ 🆔 @salmansaffar
مشاوره کنکور
از حرفه ترین تیم مشاوره کنکور

همین الان مشاوره کنکور دریافت کنید

Ops! You did not set Instagram App Secret in element pack settings!

انتشارات علمی آموزشی سرای دانش فدک

خط تماس ویژه

۰۲۱-۷۲۲۴۹

ایمیل ما

sdfadak@gmail.com