تیم مشاوره تحصیلی سرای دانش فدک

موفقیت رو

مشاوران موسسه سرای دانش فدک

تیم مشاوره انتشارات علمی آموزشی سرای دانش فدک با بیش از دو دهه سابقه موفق آموزشی

moshaver-ebrahimi
علی شاه ابراهیمی مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۲۷۳۶۰۷۱۳ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۵۲۳۷ 🆔 @ASH721
مشاور بهرام بیجنوند
بهرام بیجنوند مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۹۸۳۰۷۳۱۴ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۳۳۶۰ 🆔 @Bijnavand_Moshaver
مشاور سینا احدی
سینا احدی مشاور تحصیلی
📱۰۲۱۷۷۴۹۷۲۹۲ ☎️ ۰۹۱۹۸۷۳۰۰۷۱ 🆔 @S_Ahady

مشاوران موسسه سرای دانش فدک

مشاور محمد مهدی شایقی
محمد مهدی شایقی مشاور تحصیلی
📱۰۹۳۵۱۱۹۹۳۱۳ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۹۸۹۳ 🆔@Mohamadmahdi_shayeghi
مشاور سجاد طباطبایی
سجاد طباطبایی مشاور تحصیلی
📱۰۹۲۲۳۹۲۹۴۵۴ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۶۵۲۱ 🆔@sajadsr7
مشاور مجتبی دانادوست
مجتبی دانادوست مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۲۶۰۱۵۲۱۷ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۲۵۲۲ 🆔 @Mmojtaba_Dn
مشاور مهدی دانادوست
مهدی دانادوست مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۹۵۸۲۲۲۴۱ ☎️ ۰۲۱۷۷۲۱۲۷۰۷ 🆔 @Mmehdi_Dn

انتشارات علمی آموزشی سرای دانش فدک

خط تماس ویژه

۰۲۱-۷۲۲۴۹

ایمیل ما

sdfadak@gmail.com