تیم مشاوره تحصیلی سرای دانش فدک

موفقیت رو با ما تجربه کنید با ما لمس کنید با ما تضمین کنید

مشاوران موسسه سرای دانش فدک

تیم مشاوره انتشارات علمی آموزشی سرای دانش فدک با بیش از دو دهه سابقه موفق آموزشی

مجتبی دانادوست مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۲۶۰۱۵۲۱۷ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۲۵۲۲ 🆔 @Mmojtaba_Dn
مهدی دانادوست مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۹۵۸۲۲۲۴۱ ☎️ ۰۲۱۷۷۲۱۲۷۰۷ 🆔 @Mmehdi_Dn
سجاد طباطبایی مشاور تحصیلی
📱۰۹۲۲۳۹۲۹۴۵۴ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۶۵۲۱ 🆔@sajadsr7
محمد مهدی شایقی مشاور تحصیلی
📱۰۹۳۵۱۱۹۹۳۱۳ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۹۸۹۳ 🆔@Mohamadmahdi_shayeghi
سینا احدی مشاور تحصیلی
📱۰۲۱۷۷۴۹۷۲۹۲ ☎️ ۰۹۱۹۸۷۳۰۰۷۱ 🆔 @S_Ahady
مشاوره کنکور
از حرفه ترین تیم مشاوره کنکور

همین الان مشاوره کنکور دریافت کنید

انتشارات علمی آموزشی سرای دانش فدک

خط تماس ویژه

۰۲۱-۷۲۲۴۹

ایمیل ما

sdfadak@gmail.com