تیم مشاوره تحصیلی سرای دانش فدک

مشاوران موسسه سرای دانش فدک

تیم مشاوره انتشارات علمی آموزشی سرای دانش فدک با بیش از دو دهه سابقه موفق آموزشی

مجتبی دانادوست
مجتبی دانادوست مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۲۶۰۱۵۲۱۷ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۲۵۲۲ 🆔 @Mmojtaba_Dn
مهدی دانادوست
مهدی دانادوست مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۹۵۸۲۲۲۴۱ ☎️ ۰۲۱۷۷۲۱۲۷۰۷ 🆔 @Mmehdi_Dn
سجاد طباطبایی
سجاد طباطبایی مشاور تحصیلی
📱۰۹۲۲۳۹۲۹۴۵۴ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۶۵۲۱ 🆔@sajadsr7
محمد مهدی شایقی
محمد مهدی شایقی مشاور تحصیلی
📱۰۹۱۲۷۴۸۳۶۲۸ ☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۹۸۹۳ 🆔@@Moshavere_shayeghi
سینا احدی مشاور تحصیلی
📱۰۲۱۷۷۴۹۷۲۹۲ ☎️ ۰۹۱۹۸۷۳۰۰۷۱ 🆔 @S_Ahady
مشاوره کنکور
از حرفه ترین تیم مشاوره کنکور

همین الان مشاوره کنکور دریافت کنید

انتشارات علمی آموزشی سرای دانش فدک

خط تماس ویژه

۰۲۱-۷۲۲۴۹

ایمیل ما

sdfadak@gmail.com