محصولات کنکور 1402 ماز رسید😍 کد تخفیف رو دریافت کن😀

دریافت کوپن هدیه

مشاورین سرای دانش فدک

مشاورین سرای دانش فدک

گروه مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی انتشارات علمی آموزشی سرای دانش فدک

مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

✅ بهرام بیجنوند

مشاور بهرام بیجنوند

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱۰۹۱۹۸۳۰۷۳۱۴
☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۳۳۶۰
🆔 @Bijnavand_Moshaver

✅ سینا احدی

مشاور سینا احدی

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱۰۲۱۷۷۴۹۷۲۹۲
☎️ ۰۹۱۹۸۷۳۰۰۷۱
🆔 @S_Ahady

✅سجاد طباطبایی

مشاور سجاد طباطبایی

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱۰۹۲۲۳۹۲۹۴۵۴
☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۶۵۲۱
🆔@sajadsr7

✅ مهدی دانادوست

مشاور مهدی دانادوست

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱۰۹۱۹۵۸۲۲۲۴۱
☎️ ۰۲۱۷۷۲۱۲۷۰۷
🆔 @Mmehdi_Dn

‌ ✅ مجتبی دانادوست

مشاور مجتبی دانادوست

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱۰۹۱۲۶۰۱۵۲۱۷
☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۲۵۲۲
🆔 @Mmojtaba_Dn

✅محمد مهدی شایقی
 
مشاور محمد مهدی شایقی

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱۰۹۳۵۱۱۹۹۳۱۳
☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۹۸۹۳
🆔@Mohamadmahdi_shayeghi

 

کد تخفیف ماز
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.