مشاور کنکور

برای دریافت
کد زیر را شماره گیری نمایید

📚
📱

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

✅ بهرام بیجنوند

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱۰۹۱۹۸۳۰۷۳۱۴
☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۳۳۶۰
🆔 @Bijnavand_Moshaver

✅ علی شاه ابراهیمی

 

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱۰۹۱۲۷۳۶۰۷۱۳
☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۵۲۳۷
🆔 @ASH721

✅ مهدی دانادوست

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱۰۹۱۹۵۸۲۲۲۴۱
☎️ ۰۲۱۷۷۲۱۲۷۰۷
🆔 @Mmehdi_Dn

✅ علی داروغه

📱۰۹۱۲۰۶۰۱۷۹۸
☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۶۵۲۱
🆔 @Dr_Alidaroogheh

✅ مجتبی دانادوست

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱۰۹۱۲۶۰۱۵۲۱۷
☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۲۵۲۲
🆔 @Mmojtaba_Dn

مشاور کنکور سینا احدی

✅ سینا احدی

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱۰۲۱۷۷۴۹۷۲۹۲
☎️ ۰۹۱۹۸۷۳۰۰۷۱
🆔 @S_Ahady

راز موفقیت رتبه های ۱ و ۲ رقمی کنکور ۱۳۹۸ را بدون سانسور از زبان خودشان بشنوید

از طریق لینک زیر میتوانید با مشاورین سرای دانش فدک به صورت کاملا رایگان ارتباط برقرار کنید و مشاوره تحصیلی دریافت کنید.

تماس رایگان