مشاور کنکور

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

✅ بهرام بیجنوند

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱09198307314
☎️ 02177493360
🆔 @Bijnavand_Moshaver

✅ علی شاه ابراهیمی

 

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱09127360713
☎️ 02177495237
🆔 @ASH721

✅ سلمان صفار

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱09034174922
☎️ 02177495841
🆔 @Moshaver_Slmn

✅ مهدی دانادوست

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱09195822241
☎️ 02177212707
🆔 @Mmehdi_Dn

✅ محمد علی جلالی

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱09352218878
☎️ 02177497342
🆔 @Mazemoshaver


‌ ✅ علی داروغه

📱09120601798
☎️ 02177456521
🆔 @Dr_Alidaroogheh

‌ ✅ مجتبی دانادوست

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱09126015217
☎️ 02177452522
🆔 @Mmojtaba_Dn

✅ رضا الهامی

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱09120786278
☎️ 02177499893
🆔 @OPT1994

از طریق لینک زیر میتوانید با مشاورین سرای دانش فدک به صورت کاملا رایگان ارتباط برقرار کنید و مشاوره تحصیلی دریافت کنید.

تماس رایگان