تمام مطالب دسته بندی: اخبار عمومی
مقایسه جدول بودجه دانشگاه‌ های بزرگ

مقایسه جدول بودجه دانشگاه‌ های بزرگ

براساس این لایحه دانشگاه تهران با بودجه هفت هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال بیشترین بودجه دانشگاه ها را به خود اختصاص داده و این درحالی است که در مقایسه با بودجه سال ۹۴ این دانشگاه که ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال بود، افزایش یافته است. جدول بودجه ۹۵ دانشگاه ها ردیف نام دانشگاه مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال ۱ دانشگاه تهران  ۷,۱۸۰,۲۱۸ ۲ دانشگاه شهیدبهشتی ۳,۰۳۹,۷۹۰ ۳ دانشگاه صنعتی شریف ۲,۴۳۵,۵۵۱ ۴ دانشگاه تربیت مدرس ۲,۲۳۴,۹۷۵ ۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲,۲۱۰,۷۲۲ ۶ دانشگاه علامه طباطبایی ۱,۹۸۲,۷۵۲ ۷ دانشگاه علم و صنعت ۱,۸۸۲,۹۷۵ ۸ دانشگاه خوارزمی ۱,۴۲۷,۳۰۹ ۹ دانشگاه الزهرا(س) ۱,۰۸۶,۵۱۴ ۱۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۹۷۴,۴۶۰ ۱۱ دانشگاه هنر ۴۵۷,۰۲۸ ۱۲ […]

۱ ۲