تمام مطالب برچسب : امتحانات نهایی 98
دانلود سوالات امتحان نهایی دی ۹۸ پایه دوازدهم

دانلود سوالات امتحان نهایی دی ۹۸ پایه دوازدهم

تاریخ ریاضی تجربی انسانی ۲ دی ۹۸ تعلیمات دینی ۳ تعلیمات دینی ۳ تعلیمات دینی ۳ ۳ دی ۹۸ سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت ۷ دی ۹۸ فیزیک ۳ ریاضی فیزیک ۳ تجربی عربی ۳ ۹ دی ۹۸ ریاضیات گسسته ریاضی ۳ فلسفه ۲ ۱۰ دی ۹۸ علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی ۳ ۱۴ دی ۹۸ حسابان ۲ زیست شناسی ۳ علوم وفنون ادبی ۳ ۱۶ دی ۹۸ شیمی ۳ شیمی ۳ آمار و ریاضی ۳ ۱۷ دی ۹۸ فارسی ۳ فارسی ۳ فارسی ۳ ۱۸ دی ۹۸ عربی ۳ عربی ۳ تاریخ ۳ ۲۱ دی ۹۸ هندسه ۳ — جغرافیا ۳ ۲۲ دی ۹۸ زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی