تمام مطالب برچسب : تطابق ماز
تطابق آزمون های آنلاین ماز با کنکور 98

تطابق آزمون های آنلاین ماز با کنکور 98

هر سال قول ماز به شما شباهت فوق العاده سوالات ماز به سوالات کنکور بوده است. در کنکوری که گذشت یعنی کنکور 98 نیز ماز مجددا به این قول خود عمل کرده و حتی فراتر از انتظارات شباهت  داشته است! طبیعتا شرکت تمامی نفرات برتر و جامعه آماری بالای آزمون های ماز نیز گواهی دیگری بر این ادعا می باشد.  قول بعدی ماز به شما, تطابق 100 درصدی سوالات ماز با کنکور 99 خواهد بود.  این فایل به شما ثابت می کنه که حتی اگه شما کتاب درسی زیست شناسی رو نمیخوندین و فقط و فقط تست های آزمون ماز رو حل و بررسی می کردید می تونستید درصد بالای 90 درصد رو توی کنکور امسال بدست بیارید! تضمین می کنیم که اگه […]