تمام مطالب برچسب : دی ماه 98 امتحان
دانلود برنامه امتحان نهایی دی ماه ۹۹-۹۸

دانلود برنامه امتحان نهایی دی ماه ۹۹-۹۸

برنامه امتحان نهایی دی ماه سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ برای کلیه رشته های تحصیلی در ادامه مطلب جهت دانلود قرار گرفته است. امتحانات نهایی دی ماه ۹۸ در رشته های زیر برگزار میشود: سال سوم متوسطه نیم سالی –واحدی (بزرگسالان ،آموزش از راه دور ، داوطلبان آزاد ) پیش دانشگاهی نیم سالی – واحدی (بزرگسالان ،آموزش از راه دور ، داوطلبان آزاد ) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه (روزانه ، بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد ) برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۹۸ پایه دوازدهم برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان دی ماه ۹۸ برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی ماه ۹۸