تمام مطالب برچسب : معرفی دانشگاه علوم پزشکی اراک
آشنایی با دانشگاه علوم پزشکی اراک

آشنایی با دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک یکی از دانشگاه های مطرح استان مرکزی می باشد. ۱- دانشکده پرستاری و مامایی: تاریخچه:       این دانشکده در سال ۱۳۶۵ تأسیس و در دو رشته مامایی مقطع کاردانی و پرستاری در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفته، در سال سال ۱۳۷۳ در رشته‌های اتاق عمل، هوشبری و بهداشت خانواده در مقطع کاردانی نیز پذیرش دانشجو صورت گرفت، در سال ۱۳۷۲ دوره شبانه رشته‌های پرستاری و مامایی نیز در این دانشکده آغاز به کار کرد پذیرش دانشجویان بومی شهرستان خمین جهت رشته پرستاری در خمین در سال ۱۳۷۱ مصوب شد، همچنین رشته پرستاری شهرستان ساوه نیز در سال ۱۳۷۳ شروع به پذیرش دانشجو کرد، از سال ۱۳۷۶ رشته‌های هوشبری و بهداشت خانواده به دانشکده پیراپزشکی انتقال یافت. از […]