دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

ساختمان اداری دانشگاه از سال ۷۲ در طبقات بالای بیمارستان ۵۰۱ ارتش سازماندهی شد. سپس ساختمان دانشکده پزشکی بعد از پذیرش دانشجو در سال ۷۳ تأسیس گردید. در همان سال دانشکده پیراپزشکی و پرستاری ضمیمه دانشگاه شده و به منظور گسترش محوطه و مجموعه اداری دانشگاه در سال ۷۴ ساختمان هیات رئیسه به صورت جداگانه‌ای احداث شد. همچنین ساختمانی مجزا برای بیوتکنولوژی و سالنی مجهز به منظور گسترش دانشگاه ایجاد شد. در سال ۷۵ بنای ساختمانی ۸ طبقه برای دانشکده پزشکی و هیات رئیسه دانشگاه پایه‌گذاری شد که در سال ۸۰ به بهره‌برداری رسید. تأسیس ساختمان پیراپزشکی در محوطه دانشگاه و انتقال آن به این مرکز از امور دیگر انجام شده می‌باشد. در همین راستا ادغام دانشکده پرستاری نیروی هواییی ارتش با دانشکده پرستاری آجا و ایجاد یک دانشگاه شنابه مجزا صورت پذیرفته است. ایجاد مراکز تحقیقاتی داخل دانشگاهی و دپارتمان طب هوا و فضا از موضوعات دیگر است که از سال ۷۶ قوت گرفته و به امید خدا ایجاد مرکز ISP در تقویت مراکز مذکور و دانشگاه تأثیر به‌سزایی خواهد داشت.

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

تخصص

طب فیزیکی و توانبخشی

پزشکی

۱۳۷۷

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

۱۳۷۳

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

۱۳۵۰

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

اتاق عمل

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

۱۳۷۲

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

۱

بعثت نیروی هوایی

۱۳۶۶

۴۵۰

داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، روانپزشکی، پوست و عفونی

۲

گلستان نیروی دریایی

۱۳۵۲

۱۵۰

داخلی، قلب، جراحی، جراحی استخوان و مفاصل

۳

خانواده

۱۳۴۶

۲۵۶

جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، کودکان، زنان و زایمان، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و نوزادان

۴

بیمارستان ۵۰۱

۱۳۷۲

۱۸۵

داخلی، اعصاب، روماتولوژی، خون، قلب، کلیه، جراحی عمومی،
پوست و عفونی

۵

بیمارستان ۵۰۴

۱۳۴۶

۶۰

چشم‌پزشکی و گوش و حلق و بینی

۶

بیمارستان ۵۰۲

۱۳۰۰

۶۰

قلب

۷

بیمارستان ۵۰۵

۱۳۰۷

۱۰۰

ریه

۸

بیمارستان ۵۰۶

۱۳۵۸

۱۰۴

روانپزشکی

دانشکده پزشکی ارتش:

      ساختمان اداری هیات رئیسه دانشکده پزشکی قبل از ایجاد ساختمان علوم پایه در طبقات بالایی بیمارستان ۵۰۱ بوده است. این دانشکده از همان ابتدا با در اختیار داشتن ۳ بیمارستان جنرال و تخصصی و فوق تخصصی بزرگ و ۶ بیمارستان سانترال تخصصی و فوق تخصصی در سال اول ۲۵ دانشجو را پذیرش کرده و به تدریج یا جذب هیات علمی بیشتر، از سال ۱۳۷۴ حداقل ۴۰ دانشجو پذیرش نموده است. در سال ۱۳۷۳ ساختمان علوم پایه و ساختمانی مجزا برای هیات رئیسه دانشکده پزشکی تأسیس گردید. ایجاد مرکز تحقیقاتی داخلی و دپارتمان طب هوا و فضا و سایت رایانه، بزرگ‌تر نمودن کتابخانه و پذیرش مهمان از دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه و دانشگاه‌های دیگر از امور انجام شده بوده است.

آزمایشگاه‌ها:

      آسیب‌شناسی، آناتومی، بیوشیمی، بافت‌شناسی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی، ایمنی‌شناسی و میکروب‌شناسی

دانشکده پرستاری ارتش:

      این مرکز آموزش عالی در بدو تأسیس، با عنوان آموزشگاه عالی پرستاری و سپس مدرسه عالی پرستاری نیروی زمینی، دانشکده پرستاری نیروی زمینی و از تاریخ ۱۳۷۸، با عنوان دانشکده پرستاری ارتش، تحت تابعیت دانشگاه علوم پزشکی ارتش و منحصراً در زمینه آموزش رشته پرستاری فعالیت می‌نماید. .

      در سال ۱۳۸۰ دانشکده پرستاری نیروی هوایی با این دانشکده ادغام شد و کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری نیروی هوایی به اینجا منتقل شدند.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری: فیزیولوژی، انگل‌شناسی، ایمنی‌شناسی، بیوشیمی، میکروب‌شناسی، skill lab

      در دانشکده پزشکی: آناتومی

مقاله های مرتبط :