دانشگاه علوم پزشکی ارومیّه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیّه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیّه

دانشکده پزشکی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۵۶ تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. این دانشکده سالانه تعداد ۴۸ نفر دانشجوی رشته پزشکی را پذیرش می‌کرد. در سال ۱۳۶۵ با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این دانشکده و مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید رجایی وابسته به سازمان منطقه‌ای بهداری استان که بعداً آموزش دانشجویان رشته‌های پرستاری و مامایی و بهداشت عمومی را عهده‌دار شد هسته اصلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را تشکیل دادند.

دانشکده‌های تحت پوشش:

      دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده بهداشت، آموزشکده پیراپزشکی، آموزشکده پرستاری خوی

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری حرفه‌ای

پزشک عمومی

پزشکی

۱۳۵۶

کارشناسی ارشد

بیوشیمی بالینی

پزشکی

۱۳۷۸

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

۱۳۵۵

کارشناسی

پرستاری خوی

پرستاری

۱۳۶۹

کارشناسی

مامایی

پرستاری

۱۳۵۵

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

۱۳۷۸

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

۱۳۷۹

کاردانی

رادیولوژی

آموزشکده پیراپزشکی

۱۳۶۶

کاردانی

هوشبری

آموزشکده پیراپزشکی

۱۳۶۶

کاردانی

اتاق عمل

آموزشکده پیراپزشکی

۱۳۶۶

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

آموزشکده پیراپزشکی

۱۳۶۶

کاردانی

مدارک پزشکی

آموزشکده پیراپزشکی

۱۳۷۶

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

۱۳۷۱

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

۱۳۸۰

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

۱۳۶۳

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

۱۳۷۴

کارشناسی ناپیوسته

مامایی

پرستاری و مامایی

۱۳۷۶

شبانه

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری و مامایی

۱۳۷۶

شبانه

کاردانی

بهداشت محیط

مرکز آموزش شبانه

۱۳۷۴

شبانه

کاردانی

بهداشت خانواده

مرکز آموزش شبانه

۱۳۷۴

شبانه

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماری‌ها

مرکز آموزش شبانه

۱۳۷۴

شبانه

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتی

نوع

سال تأسیس

نام دانشکده مربوطه

مرکز تحقیقات سیتوژنیک

غیر مصوب

۱۳۷۸

مرکز تحقیقات دانشجویی

دانشجویی

۱۳۷۲

دانشگاه

دانشکده پزشکی ارومیه

آموزش علم طب در ارومیه سابقه نسبتاً طولانی دارد. چنانچه شواهد تاریخی نشان می‌دهد اولین مدرسه عالی طب در سال ۱۲۵۷ هجری شمسی توسط تعدادی از اطبا خارجی و مذهبی به سرپرستی دکتر ژوزف کاکران در جنوب غربی ارومیه تأسیس شد که دانشجویان آن مدرسه پس از طی دوره‌های نظری و عملی در طول پنج سال به درجه‌ی دکتری عالی طب نائل آمدند. به طوری که اولین فارغ‌التحصیلان آن مدرسه ۲۷ نفر بودند که در شهرهای آذربایجان به کار طبابت پرداختند. مدرسه عالی طب در کنار بیمارستانی قرار داشت که آن هم به ابتکار و همت دکتر کاکران احداث و راه‌اندازی شده بود و شامل دو بخش بیست تختخوابی و یک اتاق عمل بود که دانشجویان در آنجا دوره‌های کارآموزی و کارورزی را می‌گذراندند. مدرسه عالی طب بعد از مرگ دکتر کاکران در سال ۱۹۰۵ تعطیل شد. دانشکده پزشکی از سال ۱۳۵۶ به عنوان یکی از واحدهای آموزشی دانشگاه ارومیه تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی با پذیرش ۴۸ نفر دانشجوی رشته پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۶۵ پس از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه وابسته گردید.

تعداد اعضای هیات علمی:

خانم

آقا

استاد

۲

دانشیار

۸

استادیار

۲۱

۷۴

مربی

۸

۲۴

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

علوم پایه

فیزیوپاتولوژی

بالینی

دختر

۷۰

۲۹

۱۵۶

پسر

۵۲

۳۲

۲۰۶

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

۱

امام خمینی(ره)

۱۳۵۷

۳۴۵

داخلی، خون، ریه، غدد، کلیه، گوارش، جراحی، کودکان، خون و سرطان‌شناسی کودکان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، بیهوشی و سوختگی

۲

شهید مطهری

۱۳۰۷

۲۴۰

داخلی اعصاب، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، زنان و زایمان و جراحی استخوان و مفاصل

۳

آیت‌الله طالقانی

۱۳۵۹

۲۲۷

قلب، عفونی و پوست

۴

مرکز روانپزشکی

۱۳۷۲

۱۰۳

روانپزشکی

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ تا مهر ماه ۱۳۸۱: ۲۸ طرح

      تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ تا مهر ماه ۱۳۸۱:

      در مجلات بین‌المللی: ۶ مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: ۲۸ مقاله

مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

مجله علوم پزشکی ارومیه

کشوری

۱۳۶۹

فصلنامه

۱۰۰۰

فصلنامه نما

دانشگاهی

۱۳۷۹

فصلنامه

۱۰۰۰

فصلنامه علمی پژوهش دانشجویی

دانشگاهی

۱۳۸۰

فصلنامه

۵۰۰

نماپریم

دانشگاهی

۱۳۸۱

گاهنامه

۵۰۰

خوابگاه‌های وابسته (مورد استفاده دانشجویان پزشکی)

نام خوابگاه

نوع

ظرفیت

بوستان انقلاب

دخترانه

۳۶۰ نفر

شهید چمران

پسرانه

۴۵ نفر

شهید اسماعیل‌زاده

پسرانه

۱۵۰ نفر

بوستان

متاهلی

۲۴ زوج

دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

      در سال ۱۲۴۹ هجری شمسی آموزشگاه پرستاری توسط یک گروه مذهبی آمریکایی در ارومیه گشایش یافت که متقاضیان زیر دیپلم را پذیرفته و دوران آموزش آن ۳ سال بود. در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی این آموزشگاه پرستاری به شهر تبریز منتقل گردید در سال ۱۳۴۴ آموزشگاه بهیاری ۲۵ شهریور تأسیس و متقاضیان با مدرک سیکل (اول دبیرستان) را پذیرا می‌گردید که فعالیت آن تا سال ۱۳۵۵ ادامه داشت و فارغ‌التحصیلان را با هنوان بهیار تحویل جامعه پرستاری می‌نمود. از سال ۱۳۵۵ این آموزشکده به آموزشکده پرستاری ۲۵ شهریور تغییر نام داده و در مقطع کاردانی دانشجو می‌پذیرفت که فعالیت این آموزشکده تا انقلاب اسلامی ایران سال ۱۳۵۷ ادامه داشت و بعد از انقلاب اسلامی به آموزشکده پرستاری صدیقه رضایی تغییر نام می‌دهد. از سلا ۱۳۶۰ مجتمع پرستاری و آموزشکده بهداشت جایگزین آموزشکده پرستاری صدیقه رضایی شد و متقاضیان با مدرک دیپلم را پذیرا و فارغ‌التحصلانی با مدرک فوق دیپلم پرستاری و بهداشت تربیت می‌کرد. در سال ۱۳۶۶ به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام یافته و دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی گزینش می‌کرد.

رشته- مقطع‌های ارائه شده در دانشکده:

      کارشناسی پرستاری، کارشناسی مامایی، کارشناسی پرستاری ناپیوسته شبانه، کارشناسی مامایی ناپیوسته شبانه، کارشناسی بهداشت محیط شبانه، کاردانی بهداشت محیط شبانه، کاردانی بهداشت مبارزه با بیماری‌های شبانه، کاردانی بهداشت خانواده شبانه و کاردانی بهداشت حرفه‌ای شبانه

اطلاعات کلی هیئت علمی و دانشجویان:

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان پرستاری تدریس می‌کنند:

خانم

آقا

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

۱۳

۵

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان مامایی تدریس می‌کنند:

خانم

آقا

استاد

دانشیار

استادیار

۱

مربی

۶

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

پرستاری

مامایی

دختر

۱۶۰

۷۵

پسر

۵

گروه‌های آموزشی مصوب رشته‌های پرستاری و مامایی:

      گروه پرستاری (گروه بهداشت، روان پرستاری و مدیریت و گروه داخلی جراحی، فن پرستاری و کودکان)، گروه مامایی (گروه آموزش مامایی و بهداشت مادران و نوزادان)، گروه اصول و فنون و گروه بهداشت مادران و نوزادان بین مامایی و پرستاری مشترک است.

مشخصات بیمارستان‌های آموزشی:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

تحت پوشش

سال تأسیس

تخت فعال

۱

امام خمینی(ره)

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۳۷۵

۳۴۸

۲

طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۳۵۹

۲۳۶

۳

شهید مطهری- کوثر

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۳۰۷

۲۲۶

۴

روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۳۷۲

۹۳

۵

امام رضا ۷

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۳۷۶

۲۲۸

مقاله های مرتبط :