دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده‌ها:

ü دانشکده علوم

      دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی ۷۳- ۱۳۷۲ با پذیرش ۳۴ نفر دانشجو در رشته فیزیک فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز نمود. این دانشکده در سال تحصیلی ۷۴- ۱۳۷۳ با پذیرش ۳۱ نفر دانشجو در رشته‌ی زیست‌شناسی تعداد دانشجویان خود را به ۱۰۳ نفر رساند و در سال تحصیلی ۷۵- ۱۳۷۴ با پذیرش ۳۲ نفر دانشجو در رشته‌ی ریاضی محضض و با ایجاد زمینه‌ی مناسب، مکاتبات خود را جهت اخذ مجوز برای رسمیت بخشیدن به فعالیت‌های گروه‌های آموزشی ۱- ریاضی ۲- فیزیک ۳- زیست‌شناسی تحت عنوان دانشکده علوم آغاز نمود که با همت مسئولین ساعی و تلاشگر دانشگاه در سال ۱۳۷۶ وزارت فرهنگ و آموزش عالی موافقت خود را با ایجاد آن در دانشگاه محقق اردبیلی اعلام نمود و بدین صورت اولین دانشکده دانشگاه با نام دانشکده علوم کار خود را به صورت رسمی آغاز نمود.

      در سال‌های تحصیلی ۸۰- ۱۳۷۹ و ۸۲- ۱۳۸۱ با توجه به شرایط منطقه و وجود نیروهای متخصص در دانشکده علوم، به‌ترتیب مجوزهای لازم برای دایر نمودن رشته‌های آمار و شیمی را از وزارت متبوع کسب نموده و در همان سال‌ها در کنار رشته‌های دیگر دانشکده علوم برای این رشته‌ها نیز دانشجو پذیرش نمود.

      در سال ۱۳۸۳ پس از پی‌گیری‌های مداوم، تلاش و کوشش مسئولین محترم دانشگاه و دانشکده مجوز لازم جهت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته‌های ریاضی کاربردی، شیمی آلی و زیست‌شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری از وزارت علوم تحقیقات و فناوری کسب و از نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۴- ۸۳ پذیرش دانشجو در این مقاطع به صورت رسمی صورت پذیرفت. در تابستان ۱۳۸۳ ساختمان جدید دانشکده با مساحتی بیش از ده هزار متر مربع با حضور وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری به بهره‌برداری رسیده و با انتقال دانشکده به ساختمان جدید، فضای مناسب آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و اساتید محترم به وجود آمد.

      در حال حاضر تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشکده (رسمی، پیمانی، طرح سربازی، بورسیه و مامور) ۵۰ نفر می‌باشد که در جدول شماره زیر آورده شده است.

تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده (رسمی، پیمانی، طرح سربازی، بورسیه و مامور)

رشته

استادیار

مربی

بورسیه دکتری

کل

فیزیک

۲

۶

۳

۱۱

شیمی

۴

۱

۱

۶

زیست‌شناسی

۲

۴

۴

۱۰

ریاضی

۳

۳

۱۰

۱۶

آمار

۱

۴

۵

زمین‌شناسی

۱

۱

جمع

۱۳

۱۸

۱۹

۴۹

تغییرات تعداد کل اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی در چند سال اخیر

      با عنایت به توسعه فضاهای آموزشی و تحقیقاتی، تصویب و ایجاد مقاطع و رشته‌های تحصیلی جدید، یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های دانشکده در سال‌های اخیر جذب هیئت علمی، اعطای مأموریت و بروس تحصیلی برای گروه‌های آموزشی دانشکده بوده و خواهد بود.

گروه‌های آموزشی:

· گروه آموزشی فیزیک

      گروه آموزشی فیزیک دانشکده در سال تحصیلی ۷۳- ۱۳۷۲ با پذیرش ۳۴ نفر دانشجو به عنوان اولین گروه آموزشی فعالیت خود را آغاز نمود. تعداد دانشجویان این گروه ۱۵۶ نفر می‌باشد که از این تعداد ۹۶ نفر در دوره روزانه و تعداد ۶۰ نفر به صورت شبانه مشغول تحصیل می‌باشند. تعداد اعضای هیئت علمی این گروه ۱۱ نفر می‌باشد. این گروه یکی از فعال‌ترین گروه‌های آموزشی دانشگاه در ارائه دروس سرویسی و آزمایشگاهی به سایر گروه‌های آموزشی دانشگاه می‌باشد.

      با توجه به بازگشت بورسیه‌های این گروه در گرایش‌های مختلف، گروه فیزیک از سال ۱۳۸۳ زمینه را برای جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک با گرایش هسته‌ای مناسب دیده و ضمن  عقد قرارداد همکاری با دانشگاه تبریز مکاتبات لازم را جهت اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیگیری می‌نماید. همچنین مکاتبات لازم جهت ایجاد رشته فیزیک کاربردی انجام پذیرفته است.

      تعداد دانشجو: ۱۵۶ نفر

      کارشناسی: ۱۵۶ نفر

      تعداد اعضای هیئت علمی: ۱۱ نفر به صورت (رسمی، پیمانی، مامور به تحصیل و بورسیه دکتری)

· گروه آموزشی زیست‌شناسی

      گروه آموزشی زیست‌شناسی در سال تحصیلی ۷۴- ۱۳۷۳ به عنوان دومین گروه آموزشی دانشکده با پذیرش ۳۱ نفر دانشجوی رشته زیست‌شناسی (گرایش عمومی) فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. در سال‌های بعد با پذیرش دانشجو در دوره شبانه تعداد دانشجویان این گروه افزایش یافته به گونه‌ای که در حال حاضر تعداد ۱۷۰ نفر دانشجو در این گروه آموزشی مشغول تحصیل می‌باشند.

      پس از تلاش‌ها و پی‌گیری‌ها مسئولین محترم دانشگاه و دانشکده این گروه توانست در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۴- ۸۳ اولین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد خود را در گرایش فیزیولوژی جانوری به تعداد ۵ نفر پذیرش نماید.

      تعداد دانشجو: ۱۷۶ نفر

      کارشناسی: ۱۷۱ نفر

      کارشناسی ارشد: ۵ نفر

      تعداد اعضای هیئت علمی: ۱۰ نفر به صورت (رسمی، پیمانی، مامور به تحصیل و بورسیه دکتری)

· گروه آموزشی ریاضی

      گروه آموزشی ریاضی در سال تحصیلی ۷۵- ۱۳۷۴ با پذیرش ۳۲ نفر دانشجو به عنوان سومین گروه آموزشی دانشکده فعالیت‌ها آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. این گروه با تلاش‌های مستمر در امر آموزش و پژوهش توانسته است موفقیت‌های مناسبی در برگزاری سمینارها و اعزام تیم‌های علمی به مسابقات و المپیادهای کشوری کسب نماید.

      در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۴- ۱۳۸۳ این گروه اولین دوره از دانشجویان خود در مقطع کارشناسی ارشد را با گرایش ریاضی کاربردی به تعداد ۴ دانشجو پذیرش نمود. لازم به ذکر است که با عنایت به فعالیت‌های آموزشی و توجه به امر تحصیل و آموزش در اکثر سال‌ها بیشترین درصد قبولین کارشناسی ارشد گروه‌های آموزشی دانشکده مربوط به این گروه آموزشی می‌باشد.

      تعداد دانشجو: ۱۹۳ نفر

      کارشناسی: ۱۸۹ نفر

      کارشناسی ارشد: ۴ نفر

      تعداد اعضای هیئت علمی: ۱۶ نفر به صورت (رسمی، پیمانی، مامور به تحصیل و بورسیه دکتری)

· گروه آموزشی آمار

      رشته آمار در سال تحصیلی ۸۰- ۱۳۷۹ با پذیرش ۳۵ نفر دانشجو در مقطع کاردانی در مجموعه ریاضی و آمار کار خود را آغاز نمود. در حال حاضر تعداد کل دانشجویان این گره ۸۴ نفر می‌باشد که شامل دانشجویان آمار در مقطع کاردانی (دوره‌های روازنه و شبانه) و کارشناسی می‌باشد که پذیرش در مقطع کارشناسی با تلاش بی‌دریغ مسئولین در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۴- ۸۳ با تعداد ۳۲ نفر دانشجو صورت پذیرفته است.

      گروه آموزشی آمار در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۴- ۸۳ با عنایت به افزایش سطح کیفی و کمی آموزشی و تعداد اعضای هیئت علمی خود از گروه ریاضی جدا شده و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را به صورت رسمی از این نیم‌سال تحصیلی به صورت مستقل ادامه می‌دهد.

      تلاش برای جذب اعضای هیئت علمی جدید، اعطای بورس تحصیلی در مقطع دکتری و فعالیت‌های قابل توجه آموزشی و پژوهشی بستری مناسب برای ایجاد مقطع کارشناسی ارشد به وجود آورده است که نیل به این مهم در دستور کار فعالیت‌های آتی این گروه قرار گرفته است.

      تعداد دانشجو: ۸۴ نفر

      کارشناسی: ۲۷ نفر

      مقطع کاردانی: ۵۷ نفر

      تعداد اعضای هیئت علمی: ۵ نفر به صورت (رسمی، پیمانی، مامور به تحصیل و بورسیه دکتری)

· گروه آموزشی شیمی

      گروه آموزشی شیمی در سال تحصیلی ۸۳- ۱۳۸۲ با عنایت به وجود نیروهای متخصص و نیاز منطقه با پذیرش ۳۱ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی شیمی کاربردی (دوره روزانه) به صورت رسمی کار خود را آغاز نمود. تلاش برای جذب اعضای هیئت علمی جدید و مأموریت تحصیلی برای اعضای هیئت علمی گروه منجر به پیشرفت سریع کیفی و کمی آموزشی و پژوهشی گروه گردید به گونه‌ای که این گروه توانست پذیرش اولین دوره از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خود را نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۴- ۱۳۸۳ با ۶ نفر دانشجو در گرایش شیمی آلی به انجام برساند. در حال حاضر تعداد کل دانشجویان این گروه در مقاطع تحصیلی کارشناسی (دوره‌های روزانه و شبانه) و کارشناسی ارشد ۱۳۱ نفر می‌باشد.

      با توچه به فعالیت‌های قابل توجه آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی این گروه تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی (ISI) در سال ۸۳ گروه شیمی ۹ عدد بوده است که بیشترین درصد مقالات ISI نسبت به سایر گروه‌های آموزشی می‌باشد.

      تعداد دانشجو: ۱۳۱ نفر

      کارشناسی: ۱۲۵ نفر

      کارشناسی ارشد: ۶ نفر

      تعداد اعضای هیئت علمی: ۱۶ نفر به صورت (رسمی، پیمانی، مامور به تحصیل و بورسیه دکتری)

· دانشکده کشاورزی

      دانشکده کشاورزی از سال ۱۳۵۷ با پذیرش تعداد ۳۰ دانشجو در رشته‌ی کشاورزی عمومی تأسیس گردید. پس از انقلاب فرهنگی فقط مجوز فعالیت در رشته‌ی کاردانی امور زراعی داده شد و سپس به تدریج سایر رشته‌های کاردانی دایر گردید. از سال ۱۳۶۵ کارشناسی ناپیوسته ماشین‌های کشاورزی و مهندسی تولیدات گیاهی دایر شد. از سال ۱۳۶۹ رشته‌ی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات تأسیس گردید. همچنین در سال ۱۳۷۹ رشته‌های کارشناسی گیاه‌پزشکی و کارشناسی خاک‌شناسی و از سال ۱۳۸۴ رشته کارشناسی پیوسته مکانیک ماشین‌های کشاورزی تأسیس گردید. در حال حاضر تعداد ۱۴۶۷ نفر دانشجو در این دانشکده مشغول تحصیل هستند.

گروه‌های آموزشی:

      مهندسی علوم دامی، زراعت و اصلاح نباتات، خاک‌شناسی، مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، گیاه‌پزشکی، باغبانی.

اعضای هیئت علمی دانشکده به تفکیک مرتبه علمی

گروه آموزشی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

مامور

بورسیه

جمع

زارعت و اصلاح نباتات

۵

۱

۱۰

۱۶

ماشین‌های کشاورزی

۴

۲

۱

۱

۸

گیاه‌پزشکی

۱

۲

۲

۴

۹

خاک‌شناسی

۴

۲

۲

۶

۱۴

علوم دامی

۴

۱

۲

۷

تولیدات گیاهی

۱

۱

۲

۴

جمع

۱

۱۴

۱۲

۶

۲۵

۵۸

· دانشکده ادبیات و علوم انسانی

      دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۷۵ با یک بار پذیرش موقت دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی دوره روزانه کار خود را آغاز کرد. در نیم‌سال دوم همان سال با ورود دانشجویان دوره شبانه ادبیات فارسی تعداد دانشجویان افزایش یافت. در سال ۱۳۷۶ با پذیرش دانشجو در رشته روانشناسی دانشکده عملاً در مسیر توسعه گام برداشت تا اینکه در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ در اثر پی‌گیری‌های مداوم ریاست محترم دانشگاه هر دو رشته ادبیات فارسی و روان‌شناسی به تصویب شورای عالی گسترش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رسید. به دنبال این در سال تحصیلی ۸۰- ۷۹ موافقت اصولی با پذیرش یکبار دانشجو در مقطع کارشاسی ارشد روانشناسی عمومی حاصل شد و در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۲- ۸۱ کار خود را با پذیرش ۴ نفر دانشجو آغاز کرد. در سال ۱۳۸۱ همین موفقیت برای رشته ادبیات فارسی نیز به‌دست آمد و در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۳- ۸۲ با پذیرش ۶ نفر دانشجو مقطع کارشناسی ارشد این رشته نیز راه‌اندازی شد. در تابستان ۱۳۸۳ با الحاق رشته‌های تربیت بدنی و باستان‌شناسی تعداد رشته‌های این دانشکده به چهرا رشته تحصیلی افزایش یافت و همزمان با موازات پردیس نمین دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سایت مرکزی دانشگاه نیز راه‌اندازی شد. با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال تحصیلی ۸۴- ۸۳ در حال حاضر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سه رشته دارای دوره کارشناسی ارشد می‌باشد و در نظر است در آینده نزدیک مقطع دکتری رشته‌های روان‌شناسی عمومی و ادبیات فارسی و مقطع کارشناسی رشته جغرافیا نیز راه‌اندازی شود. اعضای هیئت علمی دانشکده تا کنون موفق شده‌آند علاوه بر شرکت در سمینارهای مختلف داخلی و خارجی و چاپ مقالات متعدد در مجلات معتبر داخلی، تعداد ۳۹ عنوان کتاب را تألیف یا ترجمه کرده و تعداد ۲۰ پروژه تحقیقاتی را نیز به انجام برسانند ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی با زیربنای بالغ بر ۱۲۵۰۰ متر مربع دارای ۱۱ کلاس درس، چهار آزمایشگاه تخصصی، ۲ مرکز کامپیوتر با ۳۹ دستگاه رایانه، سالن‌های مطالعه مجزا برای خوهران و برادران و یک کتابخانه با حدود ۵۰۰۰ عنوان کتاب می‌باشد. سالن‌های ورزشی سرپوشیده مجهز به سالن تنیس روی میز، بدنسازی، شطرنج، کشتی و… و ساختمان سلف سرویس و نمازخانه از دیگر امکانات دانشکده ادبیات و علوم انسانی می‌باشد.

گروه‌های آموزشی:

· گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

      گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده در سال تحصیلی ۷۶- ۱۳۷۵ با پذیرش ۳۰ نفر دانشجو در دوره روزانه به عنوان اولین گروه آموزشی فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر در هر سه دوره روزانه، شبانه، و نیمه‌حضوری دانشجو ودارد. این گروه در سال ۱۳۸۲ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به تعداد ۶ نفر بیش از پیش گام در راه توسعه برداشت و اینک با مدیریت جناب آقای دکتر بیژن ظهیری به کار خود ادامه می‌دهد. تعداد اعضای هیئت علمی این گروه ۱۱ نفر می‌باشد که به تفکیک مرتبه علمی، نوع استخدامی و گرایش تحصیلی در جدول ذیل آمده است.

· گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

      گروه آموزشی روان‌شناسی دانشکده در سال تحصیلی ۷۷- ۱۳۷۶ با پذیرش ۳۰ نفر دانشجو در دوره روزانه فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر در سه دوره روزانه شبانه و نیمه حضوری دانشجو دارد. این گروه در سال ۱۳۸۱ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به تعداد ۴ نفر بیش از پیش گام در راه توسعه برداشت و اینک با مدیریت جناب آقای دکتر محمد نریمانی به کار خود ادامه می‌دهد.

      تعداد اعضای هیئت علمی این گروه ۹ نفر می‌باشد.

· گروه آموزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

      گروه آموزشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشکده در سال تحصیلی ۸۲- ۱۳۸۱ با پذیرش ۳۹ نفر دانشجو در دوره روزانه فعالیت خود را آغاز نمود و به دنبال آن در سال ۱۳۸۳ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به تعداد ۵ نفر بیش از پیش گام در راه توسعه برداشت. تعداد اعضای هیئت علمی این گروه ۵ نفر می‌باشد.

· گروه آموزشی باستان‌شناسی

      گروه آموزشی باستان‌شناسی دانشکده در سال تحصیلی ۷۶- ۱۳۷۵ با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون نیز در همین مقطع به کار خود ادامه می‌دهد، تعداد دانشجویان این گروه ۳۱ نفر می‌باشد.

· دانشکده کشاورزی مغان

      در سال ۱۳۴۷ بنا به درخواست دانشگاه تبریز و تصویب هیئت وزیران یک قطعه زمین به مساحت ۳۵۰ هکتار از اراضی خالصه دشت مغان واقع در بین کانال A و N به منظور آموزش علمی دانشجویان در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۴۸ دانشگاه تبریز جهتایجاد ایستگاه تحقیقاتی، یک قرارداد ده‌ساله برای استفاده از باغ ۷۵ هکتاری سازمان آب و برق آذربایجان منعقد نمود و باغ مذکور (محل آموزشکده کشاورزی فعلی) به دانشگاه تبریز تحویل گردید. در سال ۱۳۵۰ به دلیل دوری زمین‌های ۳۵۰ هکتاری از محل ایستگاه، زمین فوق با قطعه زمین ۹۰ هکتاری واقع در غرب روستاری اسلام‌آباد معاوضه گردید. پس از تأسیس دانشکده کشاورزی اردبیل (وابسته به دانشگاه تبریز) در سال ۱۳۵۹ طی صورت‌جلسه‌ای ایستگاه تحقیقاتی مغان از دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به دانشکده کشاورزی اردبیل واگذار گردید.

      در سال ۱۳۷۷ آموزشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی با پذیرش ۵۳ نفر دانشجو فعالیت خود را در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان آغاز نمود. در جلسه مورخه ۲۸/۱/۷۸ شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته‌های تکنولوژی تولیدات گیاهی و تکنولوژی تولیدات دامی در مقطع کاردانی موافقت قطعی به عمل آورد و در تاریخ ۲۵/۱۰/۷۸ تأسیس آموزشکده کشاورزی مغان در جلسه شورازی گسترش آموزش عالی مورد تصویب قطعی قرار گرفت.

      استخدام تعداد سه نفر مربی و دو نفر بورسیه دکترا در رشته‌های مختلف به عمل آورده که مراحل اداری خود را سپری می‌نمایند.

      در حال حاضر این آموزشکده در دو رشته تحصیلی و حدود ۱۵۰ هکتار باغات و مزارع آموزشی و تحقیقاتی در جهت گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گام برمی‌دارد.

گروه‌های آموزشی:

· تکنولوژی تولیدات گیاهی

      آموزشکده کشاورزی مغان در سال ۱۳۷ با پذیرش ۵۳ نفر دانشجوی تکنولوژی تولیدات گیاهی و تکنولوژی تولیدات دامی در مقطع کاردانی فعالیت‌های آموزشی خود را شروع کرد. گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی با تصویب جلسه مورخه ۲۸/۱/۷۸ شورای گسترش آموزش عالی به طور رسمی تأسیس گردید. هم اکنون با پذیرش سالانه دانشجو در مقطع کاردانی از طریق کنکور سراسری سازمان سنجش آموزش کشور در دو نوبت اول (روزانه) و دوم (شبانه) در حال فعالیت آموزشی و تربیت دانشجو می‌باشد. دروس ارائه شده توسط گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی در مقطع کاردانی در ۴ نیم‌سال تحصیلی به شرح ذیل ارائه می‌گردد و دانشجویان با گذراندن این دروس بعد از طی دو سال تحصیل موفق به اخذ مدرک کاردانی در رشته‌ی تکنولوژی تولیدات گیاهی می‌گردند. همچینین این گروه با تصویب و اجرای طرح‌های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی فعالیت پژوهشی خود را در کنار فعالیت‌های آموزشی دنبال می‌نمایند. گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی این آموزشکده امیداور است در سال‌های آینده مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی تولیدات گیاهی را از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند.

· تکنولوژی تولیدات دامی

      آموزشکده‌ی کشاورزی مغان در سال ۱۳۷۷ با پذیرش ۵۳ نفر دانشجوی تکنولوژی تولیدات دامی و تکنولوژی تولیدات گیاهی در مقطع کاردانی فعالیت‌های آموزشی خود را شروع کرد. در حال حاضر گروه تکنولوژی تولیدات دامی با پذیرش سالانه دانشجو در مقطع کاردانی از طریق کنکور سراسری سازمان سنجش آموزش کشور در دو نوبت اول (روزانه) و دوم (شبانه) به فعالیت خود ادامه می‌دهد. دروس ارائه شده توسط گروه تکنولوژی تولیدات دامی در مقطع کاردانی در ۴ نیم‌سال تحصیلی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

      همچنین این گروه با تصویب و اجرای طرح‌های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی فعالیت پژوهشی خود را در کنار فعالیت‌های آموزشی دنبال می‌نمایند. گروه تکنولوژی تولیدات دامی این آموزشکده امیدوار است در سال آینده مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی تولیدات دامی را از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند.

      لازم به توضیح است که تا کنون تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان این گروه در آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شده و اکنون تعدادی از آن‌ها در مقطع بالاتر (کارشناسی ارشد) در حال تحصیل می‌باشند.

· دانشکده فنی و مهندسی

      دانشکده فنی در خرداد ماه سال ۱۳۷۸ به تصویب قطعی شورای عالی گسترش آموزش عالی رسید و از طرف وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردید. استقرار در ساختمان جدید این دانشکده در شهریور ماه سال ۱۳۷۸ انجام گرفت. .در حال حاضر این دانشکده در چهار گروه آموزشی مهندسی عمران (در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)، مهندسی شیمی (گرایش صنایع غذایی) کارشناسی مهندسی مکانیک (گرایش حرارت و سیالات) و کارشناسی ناپیوسته معماری فعالیت دارد. تعداد کل دانشجویان این دانشکده که در نیم‌سال اول ۸۵- ۸۴ ثبت‌نام نموده‌اند، ۷۷۵ نفر می‌باشد. در حال حاضر این دانشکده دارای ۲۲ نفر عضو هیئت علمی تمام‌وقت می‌باشد که مشغول فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی هستند. همچنین ۱۹ نفر بورسیه این دانشکده در مقطع دکتری در دانشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی در حال تحصیل هستند. مجموعه ساختمان‌های فعلی دانشکده فنی حدود ۳۸۰۰ متر مربع زیر بنا دارد و دارای ۱۵ کلاس درس و ۶ آزمایشگاه، ۲ کارگاه و ۴ آتلیه و…، یک مرکز کامپیوتر و یک واحد سمعی بصری و دو قرائتخانه می‌باشد. مرکز کامپیوتر دانشکده دارای ۳۷ دستگاه کامپیوتر می‌باشد که از این تعداد ۱۶ دستگاه به شبکه اینترنت متصل می‌باشد. همچنین با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و به طبع آن افزایش تقاضای استفاده از کامپیوتر برای انجام پروژه‌های درسی، در سال ۸۴ فضای این مرکز ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. همچنین قابلیت توسعه آتی برای این مرکز پیش‌بینی شده و اقدامات لازم انجام شده است.

گروه‌های آموزشی:

      · گروه مهندسی عمران

      · گروه مهندسی مکانیک

      · گروه مهندسی شیمی

      · گروه مهندسی معماری

فهرست خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی

نام خوابگاه

جنسیت ساکنین

ظرفیت پذیرش

نوع خوابگاه

آدرس و تلفن

مجتمع خوابگاهی برادران (۱- ۲- ۳- ۴)

برادران

۳۶۰ نفر

دولتی

اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه ۲۵- ۵۵۱۴۰۲۲

خوابگاه کوثر ۱

خواهران

۲۴۰ نفر

دولتی

اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه ۵۵۱۰۱۲۲

خوابگاه کوثر ۲

خواهران

۲۵۸ نفر

دولتی

اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه ۵۵۱۲۲۱۰

خوابگاه باغمیشه

خواهران

۴۴ نفر

دولتی

اردبیل- باغمیشه ۴۴۴۲۸۲۱

خوابگاه بسیج

خواهران

۴۶ نفر

دولتی

اردبیل- میدان بسیج ۷۷۱۷۰۳۷

خوابگاه عطایی

خواهران

۵۶ نفر

دولتی

اردبیل- خیابان شهید عطایی ۲۲۴۶۸۲۲

خوابگاه حافظ

خواهران

۳۸ نفر

دولتی

اردبیل- خیابان شهید نورالدین احمدی ۷۷۱۴۶۷۰

خوابگاه نمین ۱

خواهران

۴۵ نفر

دولتی

اردبیل- نمین- ۴۰۲۳- ۰۴۵۲۳۲۲

خوابگاه نمین ۲

خواهران

۵۵ نفر

دولتی

اردبیل- نمین- ۳۴۰۸- ۰۴۵۲۳۲۲

مجتمع خوابگاهی آموزشکده کشاورزی مغان

خواهران

۳۲ نفر

دولتی

پارس‌آباد- آموزشکده کشاورزی مغان
۰۴۵۲۷۴۶-۳۴۰۸

معجز

خواهران

۵۲ نفر

خودگردان

اردبیل- باغمیشه ۴۴۵۴۲۶۳

ابومسلم

خواهران

۲۵ نفر

خودگردان

اردبیل- خیابان سعدی ۴۴۵۲۶۲۸

حافظ

برادران

۳۴ نفر

خودگردان

اردبیل- خیابان حافظ ۷۷۲۷۶۴۸

بعثت یک

برادران

۳۳ نفر

خودگردان

اردبیل- میدان بعثت ۶۶۱۱۶۲۸

بعثت دو

برادران

۲۱ نفر

خودگردان

اردبیل- میدان بعثت ۶۶۳۰۳۴۴

قیام

برادران

۵۵ نفر

خودگردان

اردبیل- خیابان آیت‌الله کاشانی ۳۳۶۲۶۰۳

ساحلی

برادران

۳۰ نفر

خودگردان

اردبیل- خیابان معلم ۲۲۴۹۸۶۹

مقاله های مرتبط :