دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

دانشگاه ولی‌عصر، در سال ۱۳۷۰ با پذیرش دانشجو در دو رشته گیاهپزشکی و ریاضی فعالیت آموزشی خود را شروع نموده است و هم اکنون با یک رشته کاردانی (کامپیوتر)، ۱۱ رشته کارشناسی (مهندسی کشاورزی، گیاهپزشکی- مهندسی کشاورزی، خاکشناسی- مهندسی کشاورزی، باغبانی- ریاضی فیزیک- مهندسی عمران، عمران- علوم کامپیوتر- زبان و ادبیات انگلیسی- زبان و ادبیات فارسی- حسابداری- مدیریت صنعتی) و دو رشته‌ی کارشناسی ارشد (ریاضی و فیزیک) به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

دانشکده‌ها:

      ü دانشکده ادبیات و علوم انسانی

      ü دانشکده علوم پایه

      ü دانشکده فنی و مهندسی

      ü دانشکده کشاورزی

دانشکده فنی مهندسی:

      این دانشکده در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۷۵- ۱۳۷۴ با پذیرش ۳۰ دانشجو در رشته کاردانی علمی کاربردی نرم‌افزار فعالیت آموزشی خود را شروع نموده است و هم اکنون در دو رشته‌ی کاردانی علمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رشته‌های دانشکده فنی و مهندسی در طرح جامه ده‌ساله:

رشته

مقطع

علمی کاربردی- نرم‌افزار کامپیوتر

کاردانی

مهندسی عمران- عمران

کارشناسی

الکترونیک- مهندسی برق

کارشناسی

مهندسی صنایع- برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

کارشناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

      این دانشکده در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۷۴- ۱۳۷۳ با پذیرش دانشجو در رشته مدیریت صنعتی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد و هم اکنون در مقطع کارشناسی در چهار رشته مدیریت صنعتی، حسابداری، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات انگلیسی به فعالیت آموزشی خود ادامه می‌دهد.

      در سال ۱۳۸۰ مجوز قطعی تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی از شورای گسترش اخذ شد.

      تعداد اعضای هیئت علمی این دانشکده به شرح زیر است:

      ۴ نفر استادیار، ۱۰ نفر مربی، ۴ نفر مربی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری، ۱۰ نفر بورسیه دکترا.

      این دانشکده دارای دو لابراتوار زبان ۲۴ کابینه و ۵۵ کابینه می‌باشد.

دانشکده کشاورزی:

      این دانشکده در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۷۱- ۱۳۷۰ با پذیرش ۳۰ دانشجو در رشته‌ی مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد و هم اکنون در سه رشته مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی و مهندسی کشاورزی- باغبانی و مهندسی کشاورزی- خاکشناسی به فعالیت آموزشی خود ادامه می‌دهد.

      مجوز قطعی تأسیس این دانشکده در سال ۱۳۷۴ از شورای گسترش آموزش عالی اخذ شد.