دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در سال ۱۳۶۲ با نام آموزشکده فنی و مهندسی شروع به فعالیت کرد. در سال ۱۳۷۲ با راه‌اندازی آموزشکده کشاورزی به مجتمع آموزش عالی یاسوج تغییر نام داد. پس از دو سال، موافقت اصولی تأسیس دانشگاه یاسوج از طرف وزارت علوم صادر گردید و این دانشگاه رسماً کار خود را آغاز کرد. دانشگاه یاسوج اکنون دارای چهار دانشکده (علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی وکشاورزی) است که به تربیت دانشجو مشغول هستند.

اطلاعات کلی دانشگاه یاسوج

سال تأسیس

۱۳۶۲

سال تبدیل به دانشگاه

۱۳۷۴

تعداد دانشکده‌های موجود

۴

دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم پایه

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده کشاورزی

تعداد مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده منابع طبیعی

آموزشکده وابسته

ندارد

مرکز کارآفرینی

ندارد

تعداد گروه‌های فعال در طرح ارزیابی درونی

۰

تعداد رشته‌های کاردانی موجود

۶ رشته

انجمن دانش‌آموختگان

ندارد

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه دانشگاه یاسوج به تفکیک رشته در سال تحصیلی ۸۵- ۸۴

ردیف

گروه تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال تحصیلی ۸۵- ۸۴

زن

مرد

جمع

۱

علوم انسانی

ادبیات انگلیسی

ادبیات

کارشناسی

۲۷

۱۲

۳۹

۲

علوم انسانی

ادبیات فارسی

ادبیات

کارشناسی

۱۲۷

۴۶

۱۷۳

۳

علوم انسانی

ادبیات فارسی

ادبیات

کارشناسی ارشد

۴

علوم انسانی

ادبیات فارسی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

۵

علوم انسانی

دینی و عربی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

۶

علوم پایه

ریاضی

محض

کارشناسی

۹۰

۶۹

۱۵۹

۷

علوم پایه

ریاضی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

۸

علوم پایه

فیزیک

حالت جامد

کارشناسی

۷۴

۷۳

۱۴۷

۹

علوم پایه

فیزیک

حالت جامد

کارشناسی ارشد

۲

۳

۵

۱۰

علوم پایه

شیمی

تجزیه

کارشناسی ارشد

۱۱

علوم پایه

شیمی

آلی

کارشناسی ارشد

۱۲

علوم پایه

شیمی

معدنی

کارشناسی ارشد

۱۳

علوم پایه

شیمی

محض

کارشناسی

۱۱۱

۵۳

۱۶۴

۱۴

کشاورزی و دامپروری

زراعت

زراعت

کارشناسی

۹۶

۴۹

۱۴۵

۱۵

کشاورزی و دامپروری

زراعت

زراعت

کارشناسی ارشد

۲

۲

۴

۱۶

کشاورزی و دامپروری

تولیدات گیاهی

تولیدات گیاهی

کاردانی

۱۷

کشاورزی و دامپروری

علوم دامی

علوم دامی

کارشناسی

۷۰

۶۹

۱۳۹

۱۸

کشاورزی و دامپروری

تولیدات دامی

تولیدات دامی

کاردانی

۱۹

فنی و مهندسی

عمران

عمران

کارشناسی

۳۰

۹۴

۱۲۴

۲۰

فنی و مهندسی

عمران

روستایی

کاردانی

۴۲

۵۶

۹۸

۲۱

فنی و مهندسی

عمران

زیرسازی راه

کاردانی

۲۲

فنی و مهندسی

مکانیک

سیالات

کارشناسی

۲۸

۱۳۴

۱۶۲

۲۳

فنی و مهندسی

مکانیک

جوشکاری

کاردانی

۱۲

۷۹

۹۱

۲۴

فنی و مهندسی

مکانیک

تأسیسات

کاردانی

۲۵

فنی و مهندسی

حرفه و فن

حرفه و فن

کارشناسی ناپیوسته

۲۶

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

پالایش

کارشناسی

۵

۱۰

۱۵

جمع کل

۷۱۶

۷۴۹

۱۴۶۵

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل شبانه دانشگاه یاسوج به تفکیک رشته در سال تحصیلی ۸۵- ۸۴

ردیف

گروه تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال تحصیلی ۸۵- ۸۴

زن

مرد

جمع

۱

علوم انسانی

ادبیات انگلیسی

ادبیات

کارشناسی

۲

علوم انسانی

ادبیات فارسی

ادبیات

کارشناسی

۴۵

۱۳

۵۸

۳

علوم انسانی

ادبیات فارسی

ادبیات

کارشناسی ارشد

۳

۳

۶

۴

علوم انسانی

ادبیات فارسی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

۵

علوم انسانی

دینی و عربی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

۶

علوم پایه

ریاضی

محض

کارشناسی

۱۰۶

۸۱

۱۸۷

۷

علوم پایه

ریاضی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

۸

علوم پایه

فیزیک

حالت جامد

کارشناسی

۱۱۳

۹۱

۲۰۴

۹

علوم پایه

فیزیک

حالت جامد

کارشناسی ارشد

۱۰

علوم پایه

شیمی

تجزیه

کارشناسی ارشد

۱

۵

۶

۱۱

علوم پایه

شیمی

آلی

کارشناسی ارشد

۲

۳

۵

۱۲

علوم پایه

شیمی

معدنی

کارشناسی ارشد

۴

۲

۶

۱۳

علوم پایه

شیمی

محض

کارشناسی

۱۰۴

۵۲

۱۵۶

۱۴

کشاورزی و دامپروری

زراعت

زراعت

کارشناسی

۱۲۲

۷۲

۱۹۴

۱۵

کشاورزی و دامپروری

زراعت

زراعت

کارشناسی ارشد

۱۶

کشاورزی و دامپروری

تولیدات گیاهی

تولیدات گیاهی

کاردانی

۱۷

کشاورزی و دامپروری

علوم دامی

علوم دامی

کارشناسی

۱۰۶

۹۷

۲۰۳

۱۸

کشاورزی و دامپروری

تولیدات دامی

تولیدات دامی

کاردانی

۱۹

فنی و مهندسی

عمران

عمران

کارشناسی

۲۵

۷۰

۹۵

۲۰

فنی و مهندسی

عمران

روستایی

کاردانی

۲۱

فنی و مهندسی

عمران

زیرسازی راه

کاردانی

۲۲

فنی و مهندسی

مکانیک

سیالات

کارشناسی

۲۱

۷۰

۹۱

۲۳

فنی و مهندسی

مکانیک

جوشکاری

کاردانی

۲۴

فنی و مهندسی

مکانیک

تأسیسات

کاردانی

۲۵

فنی و مهندسی

حرفه و فن

حرفه و فن

کارشناسی ناپیوسته

۲۶

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

پالایش

کارشناسی

۹

۱۷

۲۶

جمع کل

۶۶۱

۵۷۶

۱۲۳۷

تعداد کارکنان دانشگاه یاسوج در سال ۱۳۸۳

مدرک تحصیلی

کارکنان رسمی

کارکنان پیمانی

جمع

زیر دیپلم

۱۷

۶

۲۳

دیپلم

۸

۶

۱۴

فوق دیپلم

۱۱

۸

۱۹

لیسانس

۱۷

۱۶

۳۳

فوق لیسانس

۰

۰

۰

جمع

۵۳

۳۶

۸۹

اطلاعات پژوهشی دانشگاه یاسوج در سال ۱۳۸۳

ردیف

نوع فعالیت

۱۳۸۲

توضیحات

۱

مقاله (داخل)

۲۴

۲

مقاله (خارج)

۱۷

۳

سمینار

۲

شیمی و محیط زیست، ریاضی

۴

کتاب

۱

آفات و بیماری‌های گلرنگ

۵

طرح پژوهشی

۳۹

مقاله های مرتبط :