کنکور تجربی

کنکور تجربی

شما میتوانید آزمون های سال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید.


در کانال تلگرام ما عضو شوید تا از بهترین مشاوره،نمونه سوالات و آخرین اخبار کنکور بهره مند شوید.
کانال سایت
کانال استاد شفاعی

داخل کشور-۹۴:

آزمون اختصاصی سراسری سال ۹۴ گروه تجربی
آزمون عمومی سراسری سال ۹۴ گروه تجربی
پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال ۹۴ گروه تجربی

خارج از کشور-۹۴:

آزمون اختصاصی سراسری سال ۹۴ گروه تجربی
آزمون عمومی سراسری سال ۹۴ گروه تجربی
پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال ۹۴ گروه تجربی

داخل کشور-۹۳:

آزمون عمومی تجربی ۹۳
آزمون اختصاصی تجربی ۹۳
آزمون بهیاری ۹۳
آزمون فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌هی خارجی تجربی ۹۳

 خارج از کشور-۹۳:

آزمون عمومی تجربی-خارج ۹۳
آزمون اختصاصی تجربی-خارج ۹۳
آزمون فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی تجربی-خارج ۹۳
آزمون بهیاری ۹۳
کلید آزمون ها

داخل کشور-۹۲:

آزمون عمومی تجربی ۹۲
آزمون اختصاصی تجربی ۹۲
آزمون فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی تجربی ۹۲
آزمون بهیاری ۹۲
کلید آزمون ها

خارج از کشور-۹۲:

آزمون اختصاصی سراسری سال ٩٢ گروه تجربی
آزمون عمومی سراسری سال ٩٢ گروه تجربی
پاسخ تشریحی آزمون سراسری سال ٩٢ گروه تجربی

داخل کشور-۹۱:

آزمون عمومی تجربی ۹۱
آزمون اختصاصی تجربی ۹۱
آزمون فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی تجربی ۹۱
کلید آزمون ها

داخل کشور-۹۰:

آزمون و پاسخنامه علوم تجربی ۹۰

داخل کشور-۸۹:

آزمون علوم تجربی ۸۹
پاسخنامه علوم تجربی ۸۹

داخل کشور-۸۸:

آزمون علوم تجربی ۸۸
پاسخنامه علوم تجربی ۸۸

داخل کشور-۸۷:

آزمون علوم تجربی ۸۷
پاسخنامه آزمون علوم تجربی ۸۷

داخل کشور-۸۶:

آزمون علوم تجربی ۸۶
پاسخنامه آزمون علوم تجربی ۸۶

داخل کشور-۸۵:

آزمون علوم تجربی ۸۵
پاسخنامه علوم تجربی ۸۵
در کانال تلگرام ما عضو شوید تا از بهترین مشاوره،نمونه سوالات و آخرین اخبار کنکور بهره مند شوید.
کانال سایت
کانال استاد شفاعی

دسته بندی ها: عمومی
مقاله های مرتبط :