تمام مطالب دسته بندی: رتبه های برتر 97
رتبه های برتر سال 97

رتبه های برتر سال 97

رتبه های برتر گروه آموزشی سرای دانش فدک ردیف نام و نام خانوادگی نام شهر رتبه رشته 1 ابوالفضل بیک زاده کرمان 2108 تجربی 2 ابوالفضل بیک زاده کرمان 77 زبان 3 مهسا واحدنیرومند تبریز 3156 تجربی 4 مجید نعمت اللهی آباده فارس 26 ریاضی 5 مهدیه خیابانی بوشهر 1128 تجربی 6 سیده حانیه حسینی تهران 1026 تجربی 7 مجتبی دانادوست ماسوله 946 انسانی 8 ستاره پورخلیلی بندرعباس 800 انسانی 9 عرفان جاودان پور بهبهان 2164 تجربی 10 عرفان جاودان پور بهبهان 563 زبان 11 آرمان معلمی میناب 935 ریاضی 12 فاطمه محمدی تهران 1164 تجربی 13 محمد جواد باغچی شهریار 110 تجربی 14 فاطمه ابراهیمی بناب 285 انسانی 15 پارسا رحیمیان تهران 137 انسانی 16 کیمیا بیدرام اصفهان 98 […]