تمام مطالب برچسب : جزوه رایگان زیست شناسی علی کرامت
دانلود جزوه زیست شناسی علی کرامت

دانلود جزوه زیست شناسی علی کرامت

جزوات زیست شناسی فراوانی برای کنکوری های تجربی موجود است اما جزوه زیست شناسی علی کرامت از بهترین ها در نوع خود می باشد. دکتر علی کرامت از مدرسین مطرح درس زیست شناسی کنکور در سطح کشور می باشد که طراحان سوالات آزمون های آزمایشی قلم چی و همچنین از دبیران برنامه فرصت برابر در صدا و سیما می باشد. این جزوه زیست شناسی در فصل های زیر تدوین شده است : جزوه زیست شناسی پایه دهم شامل : فصل دوم : گوارش و جذب مواد فصل سوم : تبادلات گازی فصل چهارم : گردش مواد در جاندارن فصل پنجم : تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد فصل ششم : از یاخته تا گیاه فصل هفتم : جذب و انتقال […]