دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال ۱۳۷۲ ابتدا به عنوان دانشکده پزشکی در ساختمانی در مجاوزت بیمارستان بوعلی تأسیس گردید و برای رشته‌های پزشکی، پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش کرد. در اواخر سال ۱۳۷۲ تبدیل به دانشگاه علوم پزشکی گردید و هر سال بر تعداد رشته‌های پیراپزشکی آن اضافه شد. دانشکده پرستاری و مامایی خلخال نیز هم‌زمان تحت پوشش این دانشکده تأسیس شد.

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

۱۳۷۲

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

۱۳۷۲

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی خلخال

۱۳۷۲

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

اتاق عمل

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

۱۳۸۱

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

۱۳۷۵

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

۱۳۷۴

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

۱۳۷۸

کاردانی

مامایی

پرستاری و مامایی

۱۳۷۲

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

اتاق عمل

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

بهداشت محیط

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کاردانی

بهداشت خانواده

پیراپزشکی

۱۳۷۲

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

۱۳۷۲

شبانه

کاردانی

مامایی

پرستاری و مامایی

۱۳۷۲

شبانه

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

۱

علوی

۱۳۵۲

۱۶۱

داخلی اعصاب، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و بیهوشی

۲

دکتر فاطمی

۱۳۱۶

۱۶۳

جراحی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، روانپزشکی و سوختگی

۳

بوعلی و علی‌اصغر ۷

بوعلی: ۱۳۱۰

علی‌اصغر ۷: ۱۳۴۵

۲۱۷

داخلی، قلب، کودکان، پوست، عفونی و نوزادان

 

دانشکده پزشکی اردبیل

      ابتدا در سال ۱۳۷۲ به صورت دانشکده پزشکی در ساختمانی در مجاورت بیمارستان بوعلی تأسیس گردید و برای رشته‌های پزشکی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش کرد. در سال ۱۳۷۶ ساختمان جدید دانشکده به بهره‌برداری رسید.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آزمایشگاه‌ها

      ۱- آناتومی ۲- بیوشیمی ۳- ویروس‌شناسی ۴- بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی ۵- فیزیولوژی و ایمنی‌شناسی و هماتولوژی ۶- میکروب‌شناسی و انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی

دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

      دانشکده پرستاری و مامایی همزمان با دانشکده پزشکی به صورت مشترک در یک ساختمان متمرکز در سال ۱۳۷۴ تأسیس شد.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری و مامایی: skill lab

      در دانشکده پزشکی: آناتومی، بیوشیمی، آسیب‌شناسی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی و ایمنی‌شناسی، بافت‌شناسی و سلول‌شناسی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی

 

 

مقاله های مرتبط :