دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1372 ابتدا به عنوان دانشکده پزشکی در ساختمانی در مجاوزت بیمارستان بوعلی تأسیس گردید و برای رشته‌های پزشکی، پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش کرد. در اواخر سال 1372 تبدیل به دانشگاه علوم پزشکی گردید و هر سال بر تعداد رشته‌های پیراپزشکی آن اضافه شد. دانشکده پرستاری و مامایی خلخال نیز هم‌زمان تحت پوشش این دانشکده تأسیس شد.

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1372

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1372

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی خلخال

1372

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1372

کاردانی

اتاق عمل

پیراپزشکی

1372

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

1372

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

1381

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1372

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1375

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1374

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1378

کاردانی

مامایی

پرستاری و مامایی

1372

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1372

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1372

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

1372

کاردانی

اتاق عمل

پیراپزشکی

1372

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

1372

کاردانی

بهداشت محیط

پیراپزشکی

1372

کاردانی

بهداشت خانواده

پیراپزشکی

1372

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1372

شبانه

کاردانی

مامایی

پرستاری و مامایی

1372

شبانه

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

علوی

1352

161

داخلی اعصاب، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و بیهوشی

2

دکتر فاطمی

1316

163

جراحی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، روانپزشکی و سوختگی

3

بوعلی و علی‌اصغر 7

بوعلی: 1310

علی‌اصغر 7: 1345

217

داخلی، قلب، کودکان، پوست، عفونی و نوزادان

 

دانشکده پزشکی اردبیل

      ابتدا در سال 1372 به صورت دانشکده پزشکی در ساختمانی در مجاورت بیمارستان بوعلی تأسیس گردید و برای رشته‌های پزشکی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش کرد. در سال 1376 ساختمان جدید دانشکده به بهره‌برداری رسید.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آزمایشگاه‌ها

      1- آناتومی 2- بیوشیمی 3- ویروس‌شناسی 4- بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی 5- فیزیولوژی و ایمنی‌شناسی و هماتولوژی 6- میکروب‌شناسی و انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی

دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

      دانشکده پرستاری و مامایی همزمان با دانشکده پزشکی به صورت مشترک در یک ساختمان متمرکز در سال 1374 تأسیس شد.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری و مامایی: skill lab

      در دانشکده پزشکی: آناتومی، بیوشیمی، آسیب‌شناسی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی و ایمنی‌شناسی، بافت‌شناسی و سلول‌شناسی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی

 

 

تخفیف آزمون ماز
مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):