دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برای اولین بار با عنوان مرکز پزشکی بین‌المللی ایران در مرداد ماه سال ١٣۵٢ تشکیل شد. بر اساس تصمیمات کمیسیون منتخب یکصد و سومین نشست شورای گسترش دانشگاه‌ها مورخ 5/6/1354 مرکز پزشکی (بین‌المللی) ایران مجاز به تأسیس دانشکده پزشکی و دانشکده علوم پزشکی در رشته‌های مختلف علوم پایه و دانشکده پرستاری در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و دانشکده علوم پیراپزشکی و مدیریت مؤسسات پزشکی و بهداشتی گردید.

در سال ١٣۵۵ هم‌زمان با آغاز همکاری دانشگاه‌های هاروارد، کامبیا و کرنل، عملاً برنامه‌ریزی‌های آموزشی و فعالیت‌های عمرانی، تأمین فضاها، تأمین تجهیزات و نیروهای انسانی لازم صورت گرفت. مرکز پزشکی ایران در سال ١٣۵۴ فعالیت‌های بالینی و درمانی را با تنها بیمارستان وابسته به خود با نام کلینیک ایرانشهر (بیمارستان شهید دکتر رهنمون) آغاز کرد و پس از تشکیل دانشکده‌های پرستاری و پیراپزشکی، برای تأسیس مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری و نیز سه رشته‌ی بانک خو ن، رادیولوژی و آزمایشگاه در سطح کارشناسی اقدام نمود. در سال ١٣۵۶ دانشکده پزشکی تأسیس شد.

دانشگاه علوم پزشکی ایران

این دانشگاه در طول سال‌های ١٣۶١ تا ١٣۶٣ به طور محدود فعالیت داشت و نهایتاً با سپری شدن دوره‌ی کوتاه‌مدت و تصویب تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣۶۵ از ادغام چند دانشکده و مؤسسه‌ی آموزش عالی در مراکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد. این دانشگاه هم اکنون دارای بیش از هفت هزار نفر دانشجو است که در رشته‌های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی به تحصیل اشتغال دارند و دارای بیش از ٧۴٠ عضو هیئت علمی و هشت هزار کارمند در رده‌های مختلف شغلی می‌باشد.

رشته- مقطع های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

فلوشیب

اینترونشنال کاردیولوژی

پزشکی

فلوشیب

بیهوشی قلب باز

پزشکی

1376

فلوشیب

پیوند کلیه

پزشکی

1377

فلوشیب

جراحی ستون فقرات

پزشکی

1373

فلوشیب

جراحی دست

پزشکی

1373

فلوشیب

سوختگی

پزشکی

1377

فلوشیب

سگمان قدامی (قرنیه)

پزشکی

1378

فلوشیب

سگمان خلفی (ویتره‌ورتین)

پزشکی

1371

فوق تخصص

جراحی قلب و عروق

پزشکی

1366

فوق تخصص

جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی

پزشکی

1365

فوق تخصص

بیماری‌های قلب و عروق

پزشکی

1367

فوق تخصص

بیماری‌های ریه

پزشکی

1371

فوق تخصص

روماتولوژی

پزشکی

1369

فوق تخصص

غدد داخلی و متابولیسم

پزشکی

1369

فوق تخصص

بیماری‌های غدد و متابولیسم کودکان

پزشکی

1369

فوق تخصص

کلیه بالغین

پزشکی

1369

فوق تخصص

قلب کودکان

پزشکی

1365

فوق تخصص

کلیه کودکان

پزشکی

1374

فوق تخصص

نوزادان

پزشکی

1365

فوق تخصص

خون و سرطان کودکان

پزشکی

1374

فوق تخصص

خون و سرطان بالغین

پزشکی

فوق تخصص

گوارش

پزشکی

فوق تخصص

جراحی کودکان

پزشکی

1372

عدم پذیرش از 77

دکتری تخصصی

آسیب‌شناسی

پزشکی

1366

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

1363

دکتری تخصصی

بیماری‌های پوست

پزشکی

1368

دکتری تخصصی

پزشکی اجتماعی

پزشکی

1371

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل

پزشکی

1363

دکتری تخصصی

 جراحی عمومی

پزشکی

1363

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

پزشکی

1363

دکتری تخصصی

جراحی مغز و اعصاب

پزشکی

1363

دکتری تخصصی

چشم‌پزشکی

پزشکی

1364

دکتری تخصصی

بیماری‌های داخلی

پزشکی

1363

دکتری تخصصی

روانپزشکی (اعصاب و روان)

پزشکی

1363

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی

پزشکی

1363

دکتری تخصصی

بیماری‌های زنان و زایمان

پزشکی

1363

دکتری تخصصی

بیماری‌های کودکان

پزشکی

1364

دکتری تخصصی

بیماری‌های قلب و عروق

پزشکی

1364

دکتری تخصصی

نورلوژی (بیماری‌های اعصاب)

پزشکی

1379

دکتری تخصصی

گوش و حلق و بینی

پزشکی

1363

دکتری تخصصی

طب اورژانس

پزشکی

1379

دکتری تخصصی

پزشکی هسته‌ای

پزشکی

1371

عدم پذیرش از 79

Ph.D.

علوم تشریحی

پزشکی

1378

عدم پذیرش از 81

Ph.D.

فارماکولوژی

پزشکی

1370

عدم پذیرش از 80

Ph.D.

ویروس‌شناسی

پزشکی

1376

عدم پذیرش از 80

Ph.D.

بیوشیمی

پزشکی

1378

عدم پذیرش از 81

Ph.D.

مدیریت اطلاعات بهداستی درمانی

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1377

عدم پذیرش از 81

Ph.D.

انگل‌شناسی

پزشکی

1378

عدم پذیرش از 81

Ph.D.

باکتری‌شناسی

پزشکی

1379

عدم پذیرش از 80

Ph.D.

روان‌شناسی بالینی

انستیتو روانپزشکی

1376

عدم پذیرش از 81

Ph.D.

فیزیوتراپی

علوم توانبخشی

1378

عدم پذیرش از 81

Ph.D.

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1377

عدم پذیرش از 81

Ph.D.

پرستاری

پرستاری و مامایی

1378

عدم پذیرش از 81

دکتری حرفه‌ای

پزشکی عمومی

پزشکی

1354

کارشناسی ارشد

انگل‌شناسی

پزشکی

1374

کارشناسی ارشد

بیوشیمی بالینی

پزشکی

1373

کارشناسی ارشد

علوم تشریحی

پزشکی

1374

کارشناسی ارشد

فیزیک پزشکی

پزشکی

1373

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

پزشکی

1378

کارشناسی ارشد

قارچ‌شناسی

پزشکی

1378

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

انستیتو روانپزشکی

1365

کارشناسی ارشد

پرستاری

پرستاری و مامایی

قبل از انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

مامایی

پرستاری و مامایی

1368

کارشناسی ارشد

شنوایی‌سنجی

علوم توانبخشی

1371

کارشناسی ارشد

فیزیوتراپی

علوم توانبخشی

1364

کارشناسی ارشد

کاردرمانی با گرایش روانی

علوم توانبخشی

1371

کارشناسی ارشد

کاردرمانی با گرایش جسمانی

علوم توانبخشی

1371

کارشناسی ارشد

گفتاردرمانی

علوم توانبخشی

1371

کارشناسی ارشد

اعضا مصنوعی

علوم توانبخشی

1378

کارشناسی ارشد

پزشکی ورزشی

علوم توانبخشی

کارشناسی ارشد

آموزش مدارک پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1369

کارشناسی ارشد

مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1370

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1370

کارشناسی ارشد

اقتصاد بهداشت

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1379

کارشناسی ارشد

بهداشت محیط

بهداشت

1378

کارشناسی ارشد

آموزش بهداشت

بهداشت

1378

کارشناسی ارشد

علوم تغذیه

بهداشت

1380

کارشناسی ارشد

میکروب‌شناسی

پزشکی

1375

عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشد

ویروس‌شناسی

پزشکی

1373

عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشد

ایمنی‌شناسی

پزشکی

1373

عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشد

آموزش پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1378

عدم پذیرش از 79

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1378

عدم پذیرش از 81

کارشناسی

اعضاء مصنوعی

علوم توانبخشی

1366

کارشناسی

بینایی‌سنجی

علوم توانبخشی

1366

کارشناسی

شنوایی‌شناسی

علوم توانبخشی

1355

کارشناسی

فیزیوتراپی

علوم توانبخشی

1352

کارشناسی

کاردرمانی

علوم توانبخشی

1352

کارشناسی

گفتاردرمانی

علوم توانبخشی

1352

کارشناسی

کتابداری در شاخه پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1370

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1364

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

قبل از انقلاب اسلامی

کارشناسی

مامایی

پرستاری و مامایی

1366

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

1373

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1374

کارشناسی ناپیوسته

کاردرمانی با گرایش جسمانی

علوم توانبخشی

1371

کارشناسی ناپیوسته

مدارک پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1368

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1375

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

بهداشت

1367

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1364

کاردانی

اتاق عمل

پیراپزشکی

1365

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1365

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1365

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

1365

کاردانی

مدارک پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

1381

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1373

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1363

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1363

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1363

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

حضرت رسول اکرم 6

1358

495

داخلی، داخلی اعصاب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، روانپزشکی، پوست و عفونی

2

فیروزگر

1339

196

داخلی، خون و روماتولوژی، ریه، غدد، قلب، گوارش، داخلی اعصاب، جراحی، زنان و زایمان، جراحی استخوان و مفاصل، گوش و حلق و بینی و عفونی

3

حضرت علی اصغر 7

45- 1344

131

کودکان و رشته‌های فوق تخصص کودکان

4

شهدای هفتم تیر

1348

191

داخلی، داخلی اعصاب، جراحی، جراحی استخوان و مفاصل و عفونی

5

شهید هاشمی‌نژاد

1358

148

داخلی کلیه و جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

6

شهید اکبرآبادی

1328

209

کودکان و زنان و زایمان

7

شفایحیائیان

1349

164

جراحی استخوان و مفاصل

8

شهید مطهری

1352

105

جراحی و عفونی

9

شهید نواب صفوی

1360

90

روانپزشکی

 

 

١- دانشکده پزشکی

      این دانشکده پس از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ادغام دو دانشکده پزشکی به نام‌های مجتمع آموزشی پزشکی آیت‌الله طالقانی و مرکز پزشکی ایران در سال ١٣۶۵ ایجاد گردید. مجتمع پزشکی آیت‌الله طالقانی در 28/12/1352 با نام مجتمع آموزش پزشکی با تمانقلیچ وابسته به هلال احمر تشکیل شد و از سال ١٣۵۴ به صورت غیر متمرکز از استان‌های محروم دانشجو پذیرفته است. مرکز پزشکی ایران در مرداد ماه ١٣۵٣ تشکیل و از مهر ماه ١٣۵۴ شروع به کار نموده است. این مرکز از سال ١٣۵۶ دانشجویان پزشکی خود را از بین دانش‌آموختگان کارشناسی انتخاب نموده و سپس از سال ١٣۶١ از طریق آزمون سراسری و از مقطع دیپلم دانشجو پذیرفت.

آزمایشگاه‌ها:

١- آزمایشگاه آناتومی

٢- آزمایشگاه ایمونولوژی

٣- آزمایشگاه انگل‌شناسی

۴- آزمایشگاه بافت‌شناسی

۵- آزمایشگاه بیوشیمی

۶- آزمایشگاه پاتولوژی

٧- آزمایشگاه فیزیک پزشکی

٨- آزمایشگاه فیزیولوژی

٩- آزمایشگاه میکروب‌شناسی

١٠- آزمایشگاه فارماکولوژی

 

٢- دانشکده پیراپزشکی

      در سال ١٣۵۵ مرکز پزشکی ایران با دو رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی و تکنولوژی رادیولوژی تشکیل و از سال ١٣۵۶ اقدام به پذیرش دانشجو دراین دو رشته نموده است. سپس در بهمن ماه سال ١٣۶۵ با ادغام دو مؤسسه آموزشی وابسته به وزارت بهداری سابق به نام‌های مرکز فنی پیراپزشکی و آموزشگاه فنی علوم آزمایشگاهی در آن با نام دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حدود ١۵٠٠ نفر دانشجو در ۵ رشته‌ی اتاق عمل، تکنولوژی پرتوشناسی (علوم رادیولوژی) تکنولوژی رادیو تراپی، علوم آزمایشگاهی و هوشبری در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و دکترای حرفه‌ای شروع به کار نموده است ضمناً پذیرش آخرین دوره کاردانی رادیو تراپی نیمسال اول سال تحصیلی 67- 1366 و دوره دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 74- 1373 بوده است.

      این دانشکده درحال حاضر دارای ٣٧ نفر عضو هیئت علمی می‌باشد و از زمان تأسیس تا کنون مجموعاً تعداد ٣٨۶٧ دانشجو پذیرفته که تعداد ٢٨٩۶ نفر از آنها فارغ‌التحصیل شده‌اند.

      در دانشکده پیراپزشکی جهت انجام دروس عملی دانشجویان جمعاً ١٢ آزمایشگاه با تجهیزات و وسایل مورد نیاز دایر می باشد که زیر نظر اعضای هیئت علمی و با همکاری کارشناسان مربوطه امور آموزش عملی دانشجویان را عهده دار می‌باشد.

      دردانشکده پیراپزشکی برای آموزش واحدهای کارآموزی و کارورزی مصوب شورای برنامه ریزی و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی از امکانات کلیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران استفاده می‌نماید.

      دوره‌ی شبانه دانشکده پیراپزشکی از نیمسال اول سال تحصیلی 78- 1377 در دو رشته‌ی علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

علوم پزشکی ایران

آزمایشگاه‌ها:

      جهت آموزش واحدهای عملی دروسی که در دانشکده ارائه می‌گردد آزمایشگاه‌های انگل‌شناسی، سرولوژی، بیوشیمی، بافت‌شناسی، پرتو‌شناسی، شیمی عمومی و آلی، فیزیولوژی، قارچ‌شناسی، میکروب‌شناسی، هماتولوژی و فیزیک هریک با مساحت تقریبی ٨٠ مترمربع دایر می‌باشد که با استفاده از وسایل و تجهیزات مورد نیاز براساس سر فصل دروس عملی در هر نوبت می‌توانند آموزش بین 25- 20 نفر دانشجو را عهده‌دار گردند.

 

٣- دانشکده بهداشت

      اندیشه تأسیس دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، از ابتدای تشکیل این دانشگاه در سطح مسئولین آن مطرح بود. ایجاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣۶۴ و الحاق پاره‌ای از واحدهای آموزشی، پژوهشی و درمانی به این دانشگاه که منجر به افزایش و تنوع فعالیت‌های آن گردید نیز زمینه‌های قبلی را تقویت نمود. دانشکده بهداشت در سال ١٣۶۶ از ادغام دو مؤسسه آموزش عالی علوم بهداشتی که هر کدام دارای سوابق طولانی در امر آموزش و تر بیت نیروهای بهداشتی بودند، یعنی مدرسه عالی بهداشت محیط فریس به حدود ٣۶ سال سابقه فعالیت آموزشی و آموزشکده بهداشت عمومی شهید دکتر لواسانی با قریب ١٧ سال سابقه آموزشی و با استفاده از امکانات این دو مؤسسه و افزایش آن امکانات به منظور تمرکز فعالیت‌های آموزشی در زمینه بهداشتی بوجود آمد. در واقع تأسیس دانشکده بهداشت و چارچوب کلی فعالیت‌های آن در شانزدهمین جلسه شورای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ17/9/1366 مورد تصوبب قرار گرفت.

      فعالیت‌های آموزشی و دروسی که در دانشکده بهداشت ارائه می‌شود متنوع بوده و طیف وسیعی از علوم پزشکی صرف و بهداشت را در رشته‌های بهداشت عمومی با گرایش‌های بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری‌ها تا فنی و مهندسی صرف در رشته‌های بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای شامل می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۴- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

      درسال ١٣۵۴ مرکز پزشکی ایران با زیرمجموعه‌های رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری، کتابداری و اطلاع‌رسانی تأسیس و سپس در سال ١٣۵۵ دانشکده کتابداری پزشکی و علوم انفورماتیک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در مرکز پزشکی نیز تأسیس شد و با تعداد ١٣ تن دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود. در سال ١٣۶۵ مرکز پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی تغییر نام یافت. دانشگاه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی نیز هم‌زمان به عنوان زیرمجموعه آن پذیرفته شده بود. در مورخه 20/8/1365 دانشکده مزبور با درخواست رئیس دانشکده و با تصویب شورای گسترش دانشگاه‌ها به عنوان دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی خدمات پزشکی نامیده شد.

      سپس در سال ١٣٧٠ با درخواست مجدد، کلمه خدمات از عنوان دانشکده حذف و پس از موافقت در حال حاضر به نام دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی مشغول انجام وظیفه می‌باشد. بی‌تردید یکی از مؤلفه‌های مهم دوران توسعه ملی و متوازن در کشور تحولات شگرف در گستره نظام بهداشت و درمان است. در این رابطه دست‌یابی به مراقبت‌های بهداشتی، درمانی در سطح استانداردهای بین‌المللی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. پر واضح است از مکانیسم‌های چنین تحولی تربیت نیروی انسانی توانمند، کارآمد، بویژه دربافت مدیریت، و در راستای بهره‌برداری از مهارت‌های علمی، فنی و آخرین دستاوردهای دانش مدیریت می‌باشد. بدیهی است مراکز آموزش عالی متولیان اصلی این مهم به شمار می‌آیند. در تحقق همین سیاست به مفهوم لحاظ نمودن شاخص‌های توسعه در نظام بهداشت و درمان با سود جستن از کادر مدیریت علمی دارای مهارت‌های علمی لازم دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی شکل گرفت، دانشکده نیز در نهادینه نمودن امر تربیت نیروی انسانی کارآمد و شایسته برای ارتقای سطح کیفی و توسعه جدی مراکز بهداشت و درمان از هیچ‌گونه تلاشی فروگزار نکرده است. بی‌تردید دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی در راستای تحولات نوینی که در عرصه مدیریت علمی برای تحقق آرمان‌های توسعه ملی رخ داده به‌ویژه تحولات در بهبود عرضه نظام بهداشت و درمان که امری است اجتناب‌ناپذیر تأسیس یافته است. بدون شک تحقق این توسعه مستلزم تربیت نیروهای انسانی کارآمد، متخصص و اندیشمند در رشته‌هایی مانند کتابداری پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ومدارک پزشکی می‌باشد.

      دانشکده نیز در امر نهادینه کردن سطح ارتقای علمی و آموزشی دانشجویان از هیچ تلاشی تا کنون فروگذار نکرده و دراین زمینه درنیمسال دوم 78- 77 اقدام به تأسیس رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی در مقطع پی ‌اچ .دی نیز نموده است. همچنین دانشکده اقدام به تأسیس دوره‌های شبانه در مقطع کارشناسی و کاردانی نموده است. شایان ذکر است دانشکده به خاطر گسترش رشته‌های آموزشی فضای بیشتری را می‌طلبد که در همین رابطه اقدام‌هایی صورت گرفته و ساختمان دیگری به دانشکده اختصاص یافته است.

۵- دانشکده پرستاری و مامایی

      دانشکده پرستاری مرکز پزشکی ایران در سال ١٣۵۴ بر اساس تصمیمات کمیسیون منتخب یکصد و سومین نشست شورای گسترش آموزش عالی به منظور تربیت پرستار در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا گشایش یافت. این دانشکده با همکاری دانشگاه کاتولیک آمریکا در سال ١٣۵۵ با پذیرش دانشجو در دوره‌ی کارشناسی ارشد پرستاری و از سال ١٣۵۶ در سطح کارشناسی آغاز به کار نمود و در سال ١٣۶۵ به دنبال مصوبه‌ی تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ادغام ٨ مؤسسه آموزشی در مقاطع مختلف رشته‌های پرستاری و مامائی رسماً با نام دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران فعالیتهای آموزشی خود را ادامه داد. متعاقب برنامه‌های آموزشی یاد شده در سال ١٣۶٨ مجوز تشکیل دوره کارشناسی ارشد مامایی را اخذ و از سال ١٣۶٩ مبادرت به پذیرش دانشجو در این دوره نمود، و در سال ١٣٧٨ با کسب مجوز در مقطع دکتری (PhD) پرستاری و پذیرش دانشجو در این دوره فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را توسعه و در امر ارتقاء سطح دانش جامعه گام برداشته است. مؤسسات آموزشی ادغامی به شرح ذیل می‌باشند:

* انستیتو عالی پرستاری فیروزگر

سال تأسیس 1344

* مدرسه عالی مامایی سلمه

سال تأسیس 1349

* مدرسه عالی پرستاری شفا

سال تأسیس 1350

* مدرسه عالی پرستاری قلب شهید رجائی

سال تأسیس 1353

* مدرسه عالی پرستاری زینب

سال تأسیس 1355

* مدرسه عالی پرستاری تهران (طالقانی)

سال تأسیس 1355

* گروه پرستاری انستیتو روانپزشکی تهران

سال تأسیس 1356

* مدرسه عالی مامایی هفده شهریور

سال تأسیس 1362

 

      دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران علاوه بر تربیت دانشجویان در رشته‌ها و مقاطع مختلف پرستاری و مامایی، با برگزاری ۴ دوره کارشناسی ارشد بیهوشی، ۵ دوره تکمیلی کارشناسی پرستاری، ٣ دوره آموزش ضمن خدمت مراقبت‌های ویژه قلب و دیگر دوره‌های آموزش کوتاه مدت، امروزه از جمله فعال‌ترین دانشکده‌های پرستاری و مامایی در سطح کشور به شمار می‌آید. این دانشکده از سال ١٣٨٠ تاکنون در راستای سیاست‌های کلان توسعه آموزش عالی در برنامه سوم توسعه، با برقراری ارتباط با دانشگاه‌های Utah آمریکا (اردیبهشت 1380)، Calgary کانادا (شهریور 1382) و Karolinska سوئد (خرداد 1383) جهت برگزاری دوره‌های مشترک، اعزام دانشجو، بورس کوتاه‌مدت، پروژه های تحقیقاتی، استفاده ازفرصت‌های مطالعاتی و مبادله استاد و دانشجو، بر اساس انعقاد قراردادهای همکاری و تفاهم‌نامه‌ها از سوی دانشگاه، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را گسترش داده است.

      حاصل تلاش و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشکده تا پایان سال 1383، فراغت از تحصیل 8361 نفر دانش‌آموخته در سطوح مختلف می‌باشد که با عهده‌دار بودن مسئولیت‌های سنگین در سطح کشور، به ارائه خدمات ارزنده پرستاری و مامایی در عرصه‌های بهداشتی، مراقبتی، آموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف نظام سلامت اشتغال دارند. نود درصد از قبول‌شدگان اولین دوره‌های اعزام بورسیه به خارج از کشور در مقطع دکتری را دانش‌آموختگان رشته پرستاری این دانشکده تشکیل داده‌اند که هم اکنون پس از بازگشت، مسئولیت‌های سنگینی را در سطح دانشگاه‌ها و وزارت متبوع به عهده دارند. این دستاوردها نتیجه آموزش در فضایی است که مدرسین و دانشجویان از طریق یادگیری متقابل رشد می‌کنند. محیطی که توانایی‌های هر فرد تشخیص داده شده و با مشارکت دانسته‌ها و عقاید و توانایی‌ها، فرصت‌هایی برای پیشرفت فراهم می‌شو‌د.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری و مامایی: ١- آسیب‌شناسی ٢- ایمنی‌شناسی ٣- انگل‌شناسی ۴- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی
۵- بیوشیمی ۶- فیزیولوژی ٧- میکروب شناسی ٨- skill lab

      در دانشکده علوم پایه پزشکی: ١- آناتومی

      در بیمارستان‌ها: ١- آزمایشگاه آزمایشات کاربردی

 

۶- دانشکده علوم توانبخشی

      دانشکده علوم توانبخشی در سال ١٣۵٢ بنا به پیشنهاد انجمن توانبخشی و با نام مدرسه عالی توانبخشی تأسیس شد و هدف آن تربیت نیروی انسانی برای خدمت در مراکز توان‌بخشی و سایر مراکز درمانی کشور بود. مدرسه عالی توانبخشی با پذیرش و آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته‌های فیزیکال‌تراپی، کاردرمانی، و گفتاردرمانی آغاز به کار نمود و علاوه بر این در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت نیز دانشجو پذیرفت.

      نام این مرکز دانشگاهی در تاریخ 6/3/1354 از مدریه عالی به دانشکده علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در تاریخ 11/12/1363 به دانشکده علوم توانبخشی تغییر نمود.

      دانشکده علوم توانبخشی از آغاز تأسیس در سال 1353 تا 1364 از مراکز دانشگاهی مستقل بود. در سال 1364 در جریان ایجاد تغییراتی در وزارت بهداری و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده علوم توانبخشی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران گردید.

 

آزمایشگاه‌ها:

      آزمایشگاه فیزیک: با مساحت ١۵٠ مترمربع مجهز به ابزارهای فیزیک و الکترونیک برای آموزش عملی دانشجویا ن.

      آزمایشگاه فیزیک نور: با مساحت ٧۵ مترمربع برای آموزش عملی دانشجویا ن.

      آزمایشگاه نوروپسیکولوژی: مستقر در گروه تحصیلات تکمیلی جهت تهیه پروژه، پایان‌نامه‌ها، کارگاه تراش عینک با مساحت ۵٠ متر مربع و با ظرفیت استقرار ٢٠ دستگاه تراش شیشه و میز کارگاهی و تجهیزات لازم برای تهیه شیشه عینک و مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی شهید خداپرست با مساحت ۴٠ مترمربع که دارای تجهیزات لازم برای بررسی و مطالعه عملی فعالیتهای حیاتی بدن و کار عضلات با استفاده از مدل‌های حیوانی می‌باشد.

      مرکز تحقیقات بیومکانیک شهید رعیت: با مساحت ١١٠ متر مربع و قابل توسعه تا ١۵٠ متر مربع و دارای تجهیزات رایانه‌ای تخصصی می‌باشد. در این مرکز امکانات بررسی و تجزیه و تحلیل حرکات بدن، فعالیت‌های عضلانی بدن، راستای بدن و تعادل با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته رایانه‌ای فراهم است.

      مرکز پژوهش گفتار و شنوایی شهید طریقی: با مساحت ۵٠ متر مربع دارای تجهیزات رایانه‌ای تخصصی، برای تجزیه و تحلیل گفتار و صوت و بررسی فعالیت تارهای صوتی به منظور فراهم نمودن امکانات لازم برای پژوهش در گفتار و آسیب‌های گفتاری تأسیس شده ا ست. تاکنون امکانات پژوهشی شنوایی تهیه نشده و در نظر است که با توسعه فضای یاد شده تا حدود دو برابر، امکانات مربوطه نیز فراهم شود.

 

 

50% تخفیف ویژه محصولات ماز
مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):