آشنایی با دانشگاه لرستان

آشنایی با دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۵۶- ۱۳۵۷ با نام شاخه‌ی لرستان دانشگاه جندی شاپور سابق (دانشگاه شهید چمران فعلی) با پذیرش تعداد یکصد نفر دانشجو در چهار رشته تحصیلی: فیزیک، شیمی، ریاضی و زیست‌شناسی در مقطع کارشناسی به طور عملی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.

در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۵۸- ۵۷ علاوه بر ادامه‌ی تحصیل دانشجویان در رشته‌های مذکور، مجوز پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و پرستاری نیز صادر گردید و تعدادی دانشجو در این دو رشته نیز شروع به تحصیل نمودند ولی در مدتی کمتر از یک نیم‌سال تحصیلی به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات بیمارستانی و عدم تأمین اعضای هیئت علمی در رشته‌های پزشکی، ادامه فعالیت آموزشی در دو رشته اخیرالذکر منتفی گردید و دانشجویان آن‌ها برای تحصیل به دانشگاه مادر منتقل شدند. شاخه‌ی لرستان در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه شهید چمران منتزع گردید و مستقلاً تحت عنوان مجتمع آموزش عالی لرستان روند فعالی خود را تداوم بخشید.

      در سال ۱۳۵۹ همزمان با تعطیلی دانشگاه‌ها به منظور تحقق انقلاب فرهنگی، مجتمع آموزش عالی لرستان نیز تعطیل گردید ولی متأسفانه در فرصت به‌دست آمده به جای بازسازی و فراهم زمینه‌های مساعد برای بازگشایی مجدد، اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیئت علمی و کارشناسان متخصص خود را از طریق انتقال و یا قبول استعفاء از دست داد و در جهت توسعه و گسترش آموزشی و حتی حفظ وضع موجود فعالیتی به عمل نیامد، به همین دلیل پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۶۲ فعالیت‌های آموزشی این مرکز منحصراً به دو رشته‌ی شیمی (دبیری) و ریاضی (دبیری) محدود گردید.

دانشگاه لرستان

      از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۶ تقریباً حالت سکون و رکود بر بخش آموزش حاکم بود.

در سال ۱۳۶۶ موافقت اصولی احداث دانشگاه لرستان مشتمل بر ۶ دانشکده و آموزشکده در محلی مستقل از مکان مجتمع آموزش عالی لرستان صادر گردید. به منظور تحقق احداث دانشگاه مورد نظر، در سال ۱۳۶۷ زمینی به مساحت ۴۳۰ هکتار در پنج کیلومتری شهر خرم‌آباد تملک گردید و در همان سال طرح جامع دانشگاه بزرگ لرستان تدوین و به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه رسید. فعالیت‌های اجرایی احداث دانشگاه در سال ۱۳۶۹ آغاز گردید.

      در سال ۱۳۷۲ مجتمع آموزش عالی لرستان به نام دانشگاه لرستان تغییر نام یافت.

      در حال حاضر تعداد حدود ۹۰۰۰ نفر دانشجو در قالب ۵ دانشکده و در ۲۴ رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به تحصیل اشتغال دارند. بیشتر این رشته‌ها در فاصله‌ی زمانی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸ ایجاد شده است و همزمان با ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید، نسبت به جذب اعضای هیئت علمی در رشته‌های مختلف اقدامات جدی به عمل آمده است. به طوری تا این زمان تعداد ۱۱۲ نفر عضو هیئت علمی و ۱۹۰ نفر کارکنان غیر هیئت علمی برای دستیابی به اهداف آموزشی و اداری مشغول فعالیت هستند. برای توسعه فیزیکی حدود سی و دو هزار متر مربع فضای کالبدی نیز در دست احداث می‌باشد.

 

جدول ۱ اطلاعات کلی دانشگاه لرستان

سال تأسیس

۱۳۵۶

سال تبدیل به دانشگاه

۱۳۵۸

تعداد دانشکده‌های موجود

دانشکده ۵

تعداد مراکز تحقیقاتی

ندارد

آموزشکده وابسته

ندارد

مرکز کارآفرینی

غیر فعال

تعداد گروه‌های فعال در طرح ارزیابی درونی

۳ گروه

تعداد رشته‌های کاردانی موجود

۲ رشته

تعداد گروه‌های آموزشی

۲۴ رشته

انجمن دانش‌آموختگان

غیر فعال

 

 

جدول ۲ تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه لرستان به تفکیک رشته‌ی تحصیلی (براساس اطلاعات ارسالی دانشگاه)

ردیف

رشته تحصیلی

نیمسال تحصیلی اول

۸۵- ۸۴

۸۴- ۸۳

۸۳- ۸۲

۸۲- ۸۱

 

۱

علوم آزمایشگاهی

۶۰

۵۸

۳۲

 

۱۵۰

۲

دامپزشکی

۹۱

۱۲

۵۴

۶۰

۲۱۷

۳

عمران

۴۶

۲۱

۱۲

 

۷۹

۴

برق

۶۱

۲۵

۲۴

۲

۱۱۲

۵

استخراج معدن

۵۱

۲۲

۵

۴۳

۱۲۱

۶

حرفه و فن فرهنگیان

۱۹

 

 

 

۱۹

۷

تولیدات گیاهی

۶۰

۶۱

۴۴

۸۶

۲۵۱

۸

تولیدات دامی

۱

 

۱۴

۵۴

۶۹

۹

زراعت

۸

۸

۴

۴

۲۴

۱۰

مهندسی تولیدات گیاهی

۱۰۳

۶۷

۵۰

۱۰۸

۳۲۸

۱۱

مهندسی منابع طبیعی

۱۳۵

۱۲۳

۹۶

۶۳

۴۱۷

۱۲

زراعت

۱۳۶

۱۱۷

۹۱

۵۴

۳۹۸

۱۳

مهندسی گیاهپزشکی

۳۶

 

 

 

۳۶

۱۴

مهندسی آبیاری

۳۳

 

 

 

۳۳

۱۵

مدیریت بازرگانی

۱۸۹

۱۴۰

۶۲

۶۱

۴۵۲

۱۶

زبان انگلیسی

۱۷۶

۹۸

۶۴

۶۵

۴۰۳

۱۷

ادبیات فارسی

۱۶۲

۹۶

۶۲

۶۱

۳۸۱

۱۸

تاریخ

۱۷۲

۱۴۲

۶۳

۶۵

۴۴۲

۱۹

علوم اقتصادی

۸۶

۸۴

۴۳

۳۸

۲۵۱

۲۰

علوم تربیتی

۱۴۹

۱۰۹

۳۴

۳۴

۳۲۶

۲۱

آموزش زبان انگلیسی واژه فرهنگیان

۲۱

۲۱

۲۲

 

۶۴

۲۲

ادبیات ویژه فرهنگیان

۳۴

۳۴

۳۴

 

۱۰۲

۲۳

آموزش دینی عربی فرهنگیان

۲۹

۲۹

۲۹

 

۸۷

۲۴

مطالعات اجتماعی فرهنگیان

۲۴

۲۴

۲۴

 

۷۲

۲۵

امور تربیتی فرهنگیان

۱۹

۱۹

۴۰

 

۷۸

۲۶

کاردانی آمار

۳۴

۳

۱۳

۱۳

۶۳

۲۷

ریاضی محض

۱۶۲

۱۰۹

۱۲۰

۵۵

۴۴۶

۲۸

شیمی محض

۲۰۰

۱۵۳

۱۱۶

۸۳

۵۵۲

۲۹

زیست‌شناسی

۱۷۲

۱۲۸

۱۲۸

۶۶

۴۹۴

۳۰

زمین‌شناسی

۱۷۲

۱۲۸

۱۲۸

۶۶

۴۹۴

۳۱

فیزیک کاربردی

۱۷۵

۱۲۸

۹۰

۶۲

۴۵۵

۳۲

ارشد ریاضی

۱۵

۱۱

۶

۱

۳۳

۳۳

ارشد شیمی

۱۵

۱۱

۶

۱

۳۳

۳۴

دبیری ریاضی

۲

۲

۱

۴

۹

۳۵

ارشد فیزیک

۱۲

۱۰

۵

۲

۲۹

۳۶

آموزش ریاضی فرهنگیان

۶

۲۹

۲۹

 

۶۴

۳۷

شیمی کاربردی

۱

۲

۲

۵

۱۰

۳۸

دبیری فیزیک

 

 

۲

۳

۵

۳۹

ارشد زیست

۷

۶

۲

 

۱۵

جمع کل

۲۹۲۴

۲۰۶۷

۱۵۳۸

۱۱۷۱

۷۷۰۰

 

 

جدول ۳ تعداد کارکنان دانشگاه لرستان در سال ۱۳۸۲

 

کارکنان رسمی

کارکنان پیمانی

جمع

زیر دیپلم

۳۴

۱۱

۴۵

دیپلم

۴۹

۱۲

۶۱

فوق دیپلم

۱۲

۳

۱۵

لیسانس

۴۵

۳

۴۸

فوق لیسانس

۲۱

۰

۲۱

جمع

۱۶۱

۲۹

۱۹۰

 

 

مدیریت امور دانشجویی:

ü اداره رفاه دانشجویی

ü اداره اتوماسیون تغذیه

      با راه‌اندازی سیستم از آغاز سال تحصیلی ۸۱- ۸۲ کل توزیع غذای دانشجویان و کارمندان محترم به صورت رایانه‌ای و بدون صدور کارت و استفاده از این سیستم به شرح ذیل می‌باشد. دانشجو پس از قبولی در آزمون سراسری و ثبت نام در قسمت آموزش با در دست داشتن برگ انتخاب واحد و کارت دانشجویی و مبلغ ۲۸۰۰۰ ریال به واحد اتوماسیون اداره تغذیه مراجعه می‌کند که از این مبلغ ۸۰۰۰ ریال بابت صدور کارت و مابغی ۲۰۰۰۰ ریال به عنوان اولین اعتبار به حساب وی منظور می‌شود. با انتخاب سالن اقدام به رزرو غذا برای هفته آینده خود می‌کند. دانشجو همچنین می‌تواند در صورت داشتن اعتبار کافی در کارت خود اقدام به رزرو برای سه هفته آینده خود بنماید. لازم به ذکر است که برای دانشجویانی که احیاناً به علت فراموشی یا موارد دیگر نتوانستند غذا رزرو نمایند تعداد محدودی غذا که به عنوان روز فروش در نظر گرفته شده است که می‌توانند با مراجعه به دستگاه مخصوص رزرو غذا رأس ساعت ۱۱،۳۰ هر روز اقدام به رزرو غذا کنند.

ضمناً به علت محدودیت تعداد این غذا فرد باید حتماً رأس این ساعت در محل حاضر شده و غذا رزرو کند. پس از انجام مراحل فوق دانشجو می‌تواند با مراجعه به سالنی که در آنجا غذای خود را رزرو نموده است و کشیدن کارت خود در محل مخصوص دستگاه سالن مورد نظر غذای خود را دریافت دارد. بعد از کشیدن کارت در محل فوق چراغ خاصی روشن شده و صدای زنگ برای مسئول محترم توزیع غذا به صدا در آمده و دانشجو نیز غذای خود را دریافت می‌دارد. مرحله بعد مرحله افزایش اعتبار می‌باشد که فرد می‌تواند به دلخواه خود مبلغی که (حداقل ۲۰۰۰۰ ریال) را در هر بار مراجعه به واحد اتوماسیون به اعتیار خود اضافه نماید. لازم به ذکر است که برای اطلاع دانشجویان در هر بار رزرو غذا اعتبار باقی‌مانده بر روی دستگاه رزرو نمایش داده خواهد شد.

 

اداره خوابگاه‌ها

مرکز مشاوره دانشجویی

 مدیریت تربیت بدنی

      این مدیریت یکی از سه مدیریت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی است که دارای سه اداره ورزش همگانی- ورزش بانوان و مسابقات و اعزام‌ها می‌باشد. مدیریت تربیت بدنی عهده‌دار فعالیت‌های ورزشی از جمله کلاس‌های آموزشی تربیت بدنی عمومی (۱ و ۲) و فعالیت‌های فوق برنامه ورزشی مانند آموزش رشته‌های تخصصی- تمرینات- میابقات درون دانشگاهی- اعزام به مسابقات استانی- کشوری و اردوهای ورزشی در دو بخش دانشجویی و کارکنان است.

      تشکیلات وابسته:

      انجمن‌های ورزشی دانشجویی

      انجمن‌های ورزشی تخصصی

 

فضاهای ورزشی:

– خوابگاه پسران

      فضاهای ورزشی خوابگاه برادران که جهت استفاده دانشجویان آمادگی سرویس‌دهی می‌باشند شامل:

      ۱- سالن چندمنظوره

      ۲- سالن ورزش‌های رزمی و کشتی

      ۳- سالن تنیس روی میز

      ۴- سالن بدنسازی

      ۵- خانه شطرنج

 

      – دانشکده کشاورزی

      فضاهای ورزشی دانشکده کشاورزی که جهت استفاده دانشجویان آماده سرویس‌دهی می باشد شامل:

      ۱- مجموعه ورزشی امام علی ۷

      ۲- زمین چمن

      ۳- پیست دو و میدانی

      ۴- مجموعه فضای روباز جنب خوابگاه خواهران

      ۵- ایستگاه تندرستی خوابگاه فاطمیه

 

مقاله های مرتبط :