دروس عمومی از کنکور حذف شد + دو بار کنکور در سال

دروس عمومی از کنکور حذف شد + دو بار کنکور در سال

سرانجام مصوبه برگزاری کنکور به شیوه جدید از سال ۱۴۰۲ به مدارس کشور ابلاغ شد. حذف دروس عمومی از کنکور ۱۴۰۲ + برگزاری دو کنکور در سال فقط با دروس اختصاصی و تاثیر ۶۰ درصد معدل به صورت قطعی و تاثیر ۴۰ درصدی آزمون سراسری دروس اختصاصی در کنکور

سابقه تحصیلی: شامل نمرات دروس عمومی و تخصصی سال آخر دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه­ گیری، به طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته­ های تحصیلی در سه سال آخر دوره دوم متوسطه در هر یک از گروه­ های آزمایشی است که براساس کتاب­های درسی وزارت آموزش و پرورش، توسط سازمان برگزار می­شود.

سنجش: فرآیند ارزیابی میزان دانش، توانایی و پیشرفت تحصیلی متقاضیان برای ورود به موسسه است که از طریق «نمره­ کل سابقه تحصیلی» و «نمره ­کل آزمون اختصاصی» انجام می­شود.

پذیرش: فرآیند انتخاب متقاضیان ورود به موسسه در رشته‌های پرمتقاضی است که توسط سازمان صورت می­گیرد.

موسسه: منظور از موسسه شامل تمامی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی است که مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند و دارای مجوز پذیرش دانشجو از یکی از دو وزارت مذکور هستند.

رشته­ محل: هر یک از رشته­ های تحصیلی که متقاضی براساس محل تحصیل در هر موسسه می­تواند انتخاب کند و به تحصیل بپردازد.
رشته­ محل­ های پر متقاضی: رشته­ محل ­هایی می­باشند که مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول پذیرش بر مبنای صرفا سوابق تحصیلی نمی­باشند.

شورا: منظور از شورای سنجش وپذیرش دانشجو، شورای مصرح در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۳۰ و شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­ های تحصیلات تکمیلی، شورای مصرح در قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره ­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۸ می‌باشد.

سازمان: منظور سازمان سنجش آموزش کشور است.

ماده ۲- نمره کل

نمره کل آزمون اختصاصی: نمره‌کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات ترازشده دروس تخصصی در هرگروه­ آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.

نمره‌کل سابقه تحصیلی: نمره‌کل سابقه تحصیلی، میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی است.

تبصره ۱ : عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی در هر یک از گروه­های آزمایشی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین و هر سه سال قابل بازنگری خواهد بود و حداقل دوسال قبل از اجرا باید اطلاع رسانی عمومی شود و زیرگروه­ها برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، در هر گروه آزمایشی حذف می­شود.

تبصره ۲ : سازمان می­تواند برای برخی از رشته­ های خاص (مانند تربیت بدنی و رشته­های هنری) علاوه بر آزمون اختصاصی، آزمون عملی یا تشریحی برگزار نماید.

ماده ۳- پذیرش

پذیرش در رشته محل­هایی که پر­متقاضی نمی­باشند، صرفاً براساس سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام می شود.
پذیرش در رشته محل­های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره‌کل آزمون اختصاصی و نمره­ کل سابقه تحصیلی انجام می­شود.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.

ماده ۴ –

وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی کامل دانش ­آموزان اقدام نماید به گونه ­ای که برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد همه فارغ ­التحصیلان دارای سوابق تحصیلی کامل باشند.

تبصره: از سال ۱۴۰۴ به بعد هر متقاضی در هر گروه آزمایشی باید دارای سوابق تحصیلی مرتبط و کامل در گروه آزمایشی که متقاضی پذیرش در آن است، مطابق نظام آموزشی جدید آموزش و پرورش (نظام ۳-۳-۶) باشد.

ماده ۵-

موسسه می­تواند در پذیرش دانشجو در رشته محل­های پرمتقاضی حدنصاب برای نمره‌کل آزمون اختصاصی و نمره­ کل سابقه تحصیلی تعیین و پس از تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداقل دو سال قبل از پذیرش دانشجو اعلام عمومی نماید.

ماده ۶-

با توجه به اختلاف ویژگیهای آماری نمرات دروس آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی در سالهای مختلف، سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به هم‌ترازی آنها اقدام می­نماید.

ماده ۷-

ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور موظف است نسبت به بررسی و ساماندهی سیاستهای حاکم بر سهمیه‌های پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام نموده و سیاست‌های پیشنهادی را به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

ماده ۸-

منابع مالی لازم ناشی از اجرای این سیاستها، هرساله در بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

ماده ۹-

این مصوبه مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و تمامی قوانین متعارض با این مصوبه ملغی و از تاریخ تصویب لازم الاجرا و حاکم بر سایر قوانین و مقررات موجود کشور خواهد بود.ص/مصوبات عالی/۸۴۳
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

منبع: سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی

نحوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ به بعد

معاون سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طرح این شورا برای تغییرات کنکور مربوط به بعد از سال ۱۴۰۲ است و شامل کنکور امسال و سال بعد نیست.

آقای ابراهیم سوزنچی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کنکور افزود: بیش از ۲ سال مستمر در این مورد در حال کار هستیم و پیش از آن هم چند سالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور بر روی این طرح، کار می‌شد

معاون سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: به ۵ دسته آسیب اصلی رسیدیم و برای آن‌ها ۵ سیاست کلی را تدوین کردیم که این سیاست‌ها به طرح تبدیل شد و در آن ۱۲ ماده داریم.

آقای سوزنچی افزود: از این تعداد، ۹ ماده اصلی و محتوایی است و ۳ ماده پایانی هم مواردی است که در متن حقوقی باید قرار گیرد تا الزامات آن مشخص شود.
او ادامه داد: ۵ ماده از مواد اصلی تصویب شده است و موادی که هنوز باید درباره آن صحبت شود درباره سهمیه‌ها و نحوه اعمال آن است و ماده مهم دیگر درباره رشته بسیار پرطرفدار پزشکی است.

وی اضافه کرد: ماده‌ای هم در ارتباط با ساماندهی نظام تبلیغات و موسسات آموزش عالی است که ماده مهمی است و ۴ تبصره دارد و تکالیفی هم برای سازمان صدا وسیما درباره تبلیغات در این زمینه مشخص شده است.

– تاثیر معدل امتحانات نهایی دوازدهم ۶۰ درصد قطعی + ۴۰ درصد کنکور

آقای ابراهیم سوزنچی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره طرح ساماندهی کنکور و میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور افزود: پیش نویس اولیه طرح این بود که امتحانات نهایی پایه دوازدهم و کنکور ملاک باشد اما در فرآیند و تعاملات کارشناسانه, خواستار تاثیر امتحانات پایه یازدهم شدند و در نهایت در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد فقط امتحانات نهایی پایه دوازدهم و کنکور، موثر باشد.

او ادامه داد: در کنکور سال ۱۴۰۱ تاثیر امتحانات نهایی پایه دوازدهم, ۴۰ درصد مثبت خواهد بود اما از سال ۱۴۰۲ تاثیر این امتحانات, ۶۰ درصد قطعی خواهد شد و تا آن زمان, مشکلات ناشی از طرح و تصحیح سوال برطرف خواهد شد.

حذف دروس عمومی از کنکور ۱۴۰۲ به بعد

آقای سوزنچی با بیان اینکه بر اساس طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی, کنکور از سال ۱۴۰۲ فقط شامل دروس تخصصی است و دروس عمومی حذف خواهد شد, افزود: با این کار, سوالات تخصصی می تواند عمیق تر, طرح شود چون با حذف سوالات دروس عمومی, مدت زمان پاسخگویی به سوالات تخصصی افزایش می باید.

معاون سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه اکنون بیشترین ناعدالتی در کنکور وجود دارد، گفت: کنکور باید از کتاب های درسی باشد در حالی که در کنکور, فراتر از کتاب های درسی، آزمون گرفته می شود بنابراین کسانی که در کلاس های کنکور شرکت می کنند می توانند برنده کنکور باشند.

وی ادامه داد: همچنین کنکور کنونی بسیار مهارت محور است یعنی نیاز به مهارت تست زنی دارد که مستلزم شرکت در کلاس های تست زنی و صرف هزینه است اما امتحانات نهایی پایه دوازدهم, اهداف آموزشی آموزش و پرورش و مطالب درس داده شده را می سنجد و تشریحی است.
آقای سوزنچی گفت: قانونگذار برای عدالت در کنکور, سهمیه مناطق یک و دو و سه را قرار داده است.

او افزود: کنکور قابل حذف شدن نیست زیرا بیش از یک میلیون متقاضی برای حدود ۸۰ هزار صندلی دانشگاه های دولتی و دانشگاه های خوب دانشگاه آزاد وجود دارد.

آقای سوزنچی اضافه کرد: طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساماندهی کنکور ، اهمیت کنکور را به ۴۰ درصد کاهش داده است.

معاون سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با اجرای این طرح, بخش زیادی از مافیای کنکور حذف می شود و سوالات کنکور و آموزش و پرورش به سمت استاندارد شدن حرکت خواهد کرد.

آقای سوزنچی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزاماتی را برای آموزش و پرورش قرار داده است که باید اجرا شود, افزود: مصوبه این شورا ضمانت اجرایی دارد و ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور, مسئول نظارت و راهبردی این مصوبه است .

او اضافه کرد: زمانی که کنکور سالی دو بار برگزار شود به ناچار باید استاندارد شود./

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

در این جلسه موضوع سهمیه‌ها در کنکور به منظور یکپارچه‌سازی آن مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و مقرر گردید سیاست‌های مبتنی بر سرمایه‌ها تدوین و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.

براساس تصمیم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه‌های جدید خواهد بود.

در این جلسه همچنین موضوع جذب دانشجوی پزشکی از مقطع لیسانس رشته‌های علوم پایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه آینده شورا نسبت به این موضوع نیز تصمیم‌گیری شود./

منبع:پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

دکتر حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ با عنوان مصوبه «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» را ابلاغ کرد.

منبع: سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ دکتر منصور کبگانیان؛ دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در حاشیه جلسه ۱۵۳ “ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور” در جمع خبرنگاران گفت:

در این جلسه به اجرایی سازی سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی(پس از متوسطه) به عنوان مصوبه ۲۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شد.

در چند سال گذشته بر روی این مصوبه مهم، کار جدی انجام شده است. خوشبختانه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۸۰ درصد از این مصوبه پیش رفته است و به دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.
وی افزود: بخش‌های کوچکی از این مصوبه باقی مانده که با تثبیت وزیران جدید دولت سیزدهم و شروع به فعالیت معاونین آنها بخش باقی مانده مصوبه را تصویب می‌کنیم. درواقع بخش‌های مربوط به پزشکی، سیاست سهمیه‌ها، صدا و سیما و وظایف آنها و موسسات فعال در زمینه کنکور و مجوز برای ادامه فعالیت آنها هنوز لحاظ نشده است.

دکتر کبگانیان به بخش‌های تصویب و ابلاغ “اجرایی سازی سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی” اشاره کرد و گفت: قطعا بر بخش‌های تصویب شده مصوبه، نظارت و راهبری خواهیم داشت و نیز باید در جریان الزامات اجرایی شدن آنها قرار بگیریم.

دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: این مصوبه به صورت تاثیر مثبت در کنکور ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود اما این مصوبه به صورت قطعی در کنکور سال ۱۴۰۲ اجرا خواهد شد. زمان کافی در این دو سال نداریم و برخی از مقدمات این مصوبه را باید برخی از دستگاه‌ها از همین روزها شروع می‌کردند که خوشبختانه این جلسه ستاد بدین منظور انجام شد.

وی گفت: باید مطمئن شویم دستگاه‌های ذی ربط این مصوبه را اجرایی می‌کنند. وزارت آموزش و پرورش ۶۰ درصد این مصوبه را برعهده دارد و باید برخی از موارد اجرایی شدن مصوبه را “سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی” به شورای عالی انقلاب فرهنگی اطمینان می‌دادند که این موضوع درخصوص وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز صدق می‌کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: آزمون اختصاصی که مربوط به بخش 40 درصد سازمان سنجش وزارت علوم می‌شود؛ هر سال می‌توانند دو بار با اعتبار دو ساله کنکور برگزار کنند. دانش آموز اگر یکی از این امتحانات جا ماند دوباره می‌تواند در همان سال امتحان دهد. همچنین نتایج تا دو سال اعتبار دارد یعنی دانش آموز در همان سال مجبور به تصمیم گیری درباره رشته قبولی، نیست که این موضوع به هدایت دانش آموزان برای نیل به رشته مورد علاقه شان موثر خواهد بود.

وی به استاندارد سازی نتایج آزمون‌ها اشاره کرد و گفت: استانداردسازی امتحانات دروس عمومی و تخصصی دوره دوم، سال آخر دبیرستان مهم است چون باید به گونه‌ای باشد امتحان نهایی دانش آموزانی امسال با سال بعد خیلی تفاوت نداشته باشد یعنی استاندارد‌ها رعایت شود. عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی باید زودتر تعیین شود. همچنین سابقه تحصیلی دانش آموزان در این جلسه طبق مصوبه مد نظر قرار گرفته است مثلا برخی دانش آموزان ممکن پنج سال پیش دیپلم گرفته است و از تحصیل فاصله گرفته اما در حال حاضر می‌خواهد با کنکور وارد دانشگاه شود. حال در زمینه سابقه تحصیلی خلع وجود دارد و باید عزیزان در این زمینه راه حل ارایه دهند.

دکتر کبگانیان تاکید کرد: موارد مطروحه در جلسه ستاد را طی نامه‌ای رسمی از سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به وزیر محترم علوم -که ریاست سنجش و پذیرش کشور را برعهده دارد- اعلام می‌کنیم. در شورای سنجش و پذیرش کشور، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری”، ” وزیر آموزش و پرورش” و “وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی” هم عضو هستند بنابراین در یک فرصت یک ماهه باید محورها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و مصوبات مورد نیاز خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کنند.

وی افزود: سرپرست محترم آموزش و پرورش به اتفاق ریاست مرکز سنجش آموزش و پرورش توضیحاتی را در این زمینه دادند که کارگروهی برای ارتقاء و استانداردسازی امتحانات نهایی از طراحی سوالات تا ایجاد ارسال سوابق تحصیلی به شورای سنجش و پذیرش تشکیل شده است که به همه شعب و مدارس ابلاغ شده است. امتحانات نهایی از سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد با تاثیر مثبت لحاظ می شود و در سال ۱۴۰۲ نیز وزن ۶۰ درصدی در کنکور دارد.

قائم‌مقام و دبیر ستاد علم و فناوری بیان کرد: طبق آمار مراجعه برخی از دانش آموزان به کلاس‌های تست زنی کنکور کمتر شده است.

دانش آموزان کنکوری سال ۱۴۰۲ باید در روش خواندن دروس دبیرستان؛ عمیق‌تر باشند چون طبق مصوبه فقط ۴۰ درصد تست زنی در کنکور لحاظ شده است.

وی ادامه داد: در این جلسه مطالبی به لحاظ اجرایی‌سازی امتحانات تشریحی کنکور عنوان شده است چون تصحیح الکترونیکی سوالات تشریحی یک کار تخصصی است، نرم افزار و سخت افزار خاصی را می‌طلبد. در این زمینه از دوستان سازمان مدیریت و سازمان برنامه و بودجه درخواست همکاری لازم را داریم. ماده‌ای شفاف و مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه باید منابع لازم در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد، وجود دارد. وزارت آموزش و پرورش تا دو سال فرصت دارد تا ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه کنکور را فراهم کند. از دوستان در وزارت آموزش و پرورش خواسته‌ایم، درخواست خود را به سازمان برنامه و بودجه بدهند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در حد امکان حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *