دانلود کتاب‌های درسی سال سوم آموزش متوسطه نظری(رشته‌ی علوم انسانی)

دانلود کتاب‌های درسی سال سوم آموزش متوسطه نظری(رشته‌ی علوم انسانی)

سوم انسانی

برای دریافت فایل کتاب‌های درسی سال سوم آموزش متوسطه نظری(رشته‌ی علوم انسانی) می‌توانید به لینک‌های مربوطه زیر مراجعه فرمائید:

سال تحصیلی ۹۴-۹۳:

ادبیات فارسی۳- ۲/۲۴۹:   زبان‌ فارسی۳-۴/۲۴۹:   عربی۳-۲/۲۵۴:   ریاضی-۶/۲۵۸:   روان‌شناسی-۱/۲۶۸:   تاریخ ایران و جهان۲-۳/۲۷۱:   جغرافیا۲-۴/۲۷۱:   تاریخ ادبیات ایران و جهان۲-۱/۲۷۶:   منطق-۲۷۷:   فلسفه-۱/۲۷۷:   جامعه‌شناسی۲-۱/۲۸۱:   آرایه‌های ادبی(قالب شعر، بیان و بدیع)-۱/۲۸۰:   قرآن و تعلیمات دینی(۳)دین و زندگی- ۲۵۱:   انگلیسی۳-۱/۲۵۲:   ضمیمه قرآن و تعلیمات دینی(۱)، (۲) و (۳) دین و زندگی ویژه اهل سنت-۱/۲۲۲ و ۱/۲۵۱:    

سال تحصیلی۹۳-۹۲:

ادبیات فارسی۳- ۲/۲۴۹:   زبان‌ فارسی۳-۴/۲۴۹:   عربی۳-۲/۲۵۴:   ریاضی-۶/۲۵۸:   روان‌شناسی-۱/۲۶۸:   تاریخ ایران و جهان۲-۳/۲۷۱:   جغرافیا۲-۴/۲۷۱:   تاریخ ادبیات ایران و جهان۲-۱/۲۷۶:   منطق-۲۷۷:   فلسفه-۱/۲۷۷:   جامعه‌شناسی۲-۱/۲۸۱:   آرایه‌های ادبی(قالب شعر، بیان و بدیع)-۱/۲۸۰:   قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی-۲۵۱:    انگلیسی۳-۱/۲۵۲:   آلمانی-۱/۲۶۷:   فرانسه(۳)-۲/۲۶۷:   تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ۳ بخش مشترک(ویژه اقلیت‌های دینی)-۲/۲۵۱:   ضمیمه قرآن و تعلیمات دینی(۱)، (۲) و (۳) دین و زندگی ویژه اهل سنت-۱/۲۵۱ و ۱/۲۲۲:    

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *