فهرست موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو

فهرست موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو

فهرست موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو
به گزارش سرای دانش فدک ، کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات اعزام دانشجو به خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، در آخرین بروز رسانی در اواخر اسفند ۹۴،  فهرست موسسات و شرکت‌های لغو مجوز شده و عدم تمدید اعزام دانشجو را منتشر کرد.

فهرست موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو


کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات اعزام دانشجو به خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم براساس آخرین به روز رسانی، فهرست ۷۲ موسسه لغو مجوز شده اعزام دانشجو به خارج را اعلام کرد.
در این فهرست آمده است: بدیهی است این قبیل موسسات با توجه به ضوابط و مقررات، اجازه هیچگونه فعالیت درخصوص اعزام دانشجو از قبیل مشاوره، عقد قرارداد و… را نخواهند داشت.
تمام متقاضیان نسبت به اقدامات این موسسات دقت نظر کامل داشته باشند و پس از تاریخ لغو مجوز درصورت عقد قرارداد جهت پیگیری شکایت احتمالی خویش، ضروری است از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.
فهرست موسسات لغو مجوز شده اعزام دانشجو به شرح زیر است :

ردیفنام موسسه یا شرکتتاریخ لغو مجوزتوضیحات
۱آمیتیس البرز۲۱بهمن ۸۵ 
۲نگین هفت اورینگ۶ آذر ۸۶ 
۳گروه طلایی ایرانیان۱۲ دی ۸۶ 
۴راهیان اوج یزد۲۱ اردیبهشت ۸۷ 
۵مژده آوران دانش۲۱ اردیبهشت ۸۷ 
۶کادی فرهنگ پارس۲۴ اردیبهشت ۸۷ 
۷دانش پژوهان الوندیک مرداد ۸۷ 
۸آفاق علم۲۰ اسفند ۸۷ 
۹دانش پویان سرافراز۲۹اردیبهشت ۸۸ 
۱۰به سوی فردای اندیشه روشن۱۲ اردیبهشت ۸۹ 
۱۱ره حامیا۸ تیر ۸۹ 
۱۲  صدرمهر ایرانیان۱۸ تیر ۸۹

بدلیل فوت صاحب امتیاز، مجوز لغو شد.

۱۳

دانش جعفری

۳۰ تیر ۸۹ 
۱۴

اروند دوست غریب

۳۰ تیر ۸۹ 
۱۵

اندیش وران امید فردا

۱۱ مرداد ۸۹ 
۱۶

آرمانسیس خاورمیانه

۱۵ آذر ۸۹

بدلیل فوت صاحب امتیاز، مجوز لغو شد.

۱۷

ارکان توسعه دانش

۱۹ مرداد ۸۹ 
۱۸

توسعه دانش و فناوری نخبگان

۲۸ تیر ۹۰ 
۱۹

نخبگان پرشیا

۲۵ مرداد ۹۰

بنابر درخواست شخصی، اعلام انصراف و مجوز لغو شد.

۲۰

دانش و فن آوری پیشرو

۳۰ شهریور ۹۰ 
۲۱

کرمان ایندیا

۳۰ شهریور ۹۰ 
۲۲پژواک پویندگان۲۶ مهر۹۰

بنابر درخواست شخصی، اعلام انصراف و مجوز لغو شد.

۲۳

توسعه فرهنگ مدیریت ایران

۲ خرداد ۹۱ 
۲۴

بین المللی پژوهشهای مدیریت ناجی

۲۶ آذر ۹۲

بنابر درخواست شخصی، اعلام انصراف و مجوز لغو شد.

۲۵شریان فناوران پارس۲۶ آذر ۹۲ 
۲۶دانش گستر راستین پارس۸ بهمن ۹۲ 
۲۷سارینا دانش پژوه۸ بهمن ۹۲

بنابر درخواست شخصی، اعلام انصراف و مجوز لغو شد.

۲۸آرته علم و فرهنگ۸ بهمن ۹۲ 
۲۹ستاره دانش آرمان۲۹ بهمن ۹۲ 
۳۰

توسعه اندیشه والا

۲۴ شهریور ۹۳

بنابردرخواست شخصی، اعلام انصراف و مجوز لغو شد.

۳۱

نیکان خرد افرینش

۲۴ شهریور ۹۳ 
۳۲

پذیرش افق

۱۰ آذر ۹۳ 
۳۳

شهاب دانش سینا

۱۰ شهریور ۹۴ 
۳۴

علم ودانش تریتا

۲۰ بهمن ۹۲

به استنادکارگروه ۲۹ بهمن ۹۲ با تمدید موافقت نشد.

طبق کارگروه مورخ ۲۰ بهمن ۹۴ لغوشد.

۳۵

کلیدعلم خاورمیانه

۱۷ دی ۹۰

با توجه به درخواست نامبرده مجوز لغو شده است.

۳۶

رهجویان آینده روشن

۶ بهمن ۹۳ 
۳۷

ارمغان علم پرشیا

۶ بهمن ۹۳ 
۳۸  دکتر محجوب مقدس۶ بهمن ۹۳ 
۳۹کلیدعلم جهانی۶ بهمن ۹۳ 
۴۰

مشاوران دانشجوئی یام ایتوک تک

۶ بهمن ۹۳ 
۴۱

دانش پژوهان ماهان

۶ بهمن ۹۳ 
۴۲مهاجران آتیه البرز۶ بهمن ۹۳ 
۴۳

پرشین مهاجردانش

۶ بهمن ۹۳ 
۴۴

دانش پژوهان پویای پاسارگاد

۶ بهمن ۹۳ 
۴۵

گستره تعلیم ومطالعات اسپادانا(گتا(

۱۰ شهریور ۹۴ 
۴۶

بهروزآریا

۱۰ شهریور ۹۴ 
۴۷

اولین انتخاب دانشجو

۱۰ شهریور ۹۴ 
۴۸

توسعه شمیم آریان

۱۰ شهریور ۹۴بنا بر درخواست شخصی، اعلام انصراف و مجوز لغو شد.
۴۹

رهنمای گوهردانش

۱۰ شهریور ۹۴ 
۵۰

پویندگان گلدشت

۲۶ آبان ۹۴

طبق مصوبه کارگروه ۲۶ آبان ۹۴ تا اطلاع ثانوی تعلیق است.

۵۱

آموزشی وفرهنگی افکارنوین امروز

۲۹ دی ۹۴ 
۵۲

رهاورد ارتباطات علمی

۲۰ بهمن ۹۴ 
۵۳

پارس دانش معین

۲۰ بهمن ۹۴ 
۵۴تدبیراندیشان مهراسپادانا۲۰ بهمن ۹۴ 
۵۵

ایرانیان سما

۲۰ بهمن ۹۴ 
۵۶

دانش گستران اسپادانا

۲۰ بهمن ۹۴ 
۵۷

موسسه ره جویان خرد

۲۰ بهمن ۹۴ 
۵۸بین المللی مطالعات پویندگان دانش ثمین۲۰ بهمن ۹۴ 
۵۹

تندیس امید پایدار

۲۰ بهمن ۹۴

تا اطلاع ثانوی تعلیق است.

۶۰مشاوره بین الملل اعزام اعتماد ایرانیان۲۰ بهمن ۹۴

تا اطلاع ثانوی تعلیق است.

۶۱

بهین راهبرد دانش

۲۰ بهمن ۹۴

تا اطلاع ثانوی تعلیق است.

۶۲

آرمان پردازان آمادای

۲۰ بهمن ۹۴

تا اطلاع ثانوی تعلیق است.

۶۳

توسعه همکاریهای بین المللی علمی

و صنعتی تهران و…

۱۸ اسفند ۹۴

به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت به مدت سه ماه تعلیق است.

۶۴سرای پذیرش دانشجوی پرشین۱۸ اسفند ۹۴

به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت به مدت سه ماه تعلیق است.

۶۵

دانش و آموزش امید هنری

۱۸ اسفند ۹۴به دلیل عدم ارائه گزارش عملکردو اعلام وضعیت به مدت سه

 

ماه تعلیق است.

۶۶بین الملی ماهان اندیشه ارمان۱۸ اسفند ۹۴

به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت به مدت سه ماه تعلیق است.

۶۷

عصر دانش پژوهان بین الملل مهر

ایرانیان

۱۸ اسفند ۹۴

به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت به مدت سه ماه تعلیق است.

۶۸

آموزش دانش پژوهان نیل

۱۸ اسفند ۹۴

به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت به مدت سه ماه تعلیق است.

۶۹

سفینه دانش پژوهان

۱۸ اسفند ۹۴

به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت به مدت سه ماه تعلیق است.

۷۰گروه مبین۱۸ اسفند ۹۴

به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت به مدت سه ماه تعلیق است.

۷۱

دانش دهکده جهانی

۱۸ اسفند ۹۴

به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت به مدت سه ماه تعلیق است.

۷۲پرسپولیس مهاجر ویستا۱۸ اسفند ۹۴

به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت به مدت سه ماه تعلیق است.

براساس این گزارش از ۷۲ موسسه مذکور ۱۰ موسسه به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و اعلام وضعیت به مدت سه ماه تعلیق هستند، ۵ موسسه تا اطلاع ثانوی تعلیق شده اند، همچنین مجوز  ۶ موسسه بنابر درخواست شخصی، و اعلام انصراف صاحبان امتیاز لغو شده است.

مجوز ۲ موسسه نیز  بدلیل فوت صاحب امتیاز، لغو شد و همچنین با تمدید مجوز یک موسسه نیز به استناد کارگروه ۲۹ بهمن ۹۲ موافقت نشد.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *