کاردان فنّی عمران کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنّی عمران کارهای عمومی ساختمان

آشنایی با رشته های ریاضی،کاردان فنّی عمران کارهای عمومی ساختمان با بررسی وضعیت نیروی انسانی صنایع کشور، خلاء کاردان ( علمی کاربردی ) که بتواند مشکلات اجرایی را در زمینه های مختلف ساختمانی برآورده سازد کاملاً احساس می گردد. برای رفع این کمبود ایجاد دوره های کاردانی پیوسته ضروری به نظر می آید.

هدف این برنامه ، تربیت کاردان کارهای عمومی ساختمان با جهت گیری فنی است و لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب کاردانی و با لحاظ کردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهای علمی – کاربردی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه شده است. ضوابط و شرایط ورودیها :

الف) فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای و کاردانش در رشته مربوطه

ب) قبولی در آزمون سراسری

ج) داشتن شرایط عمومی

طول دوره و شکل نظام:

حداقل طول دوره این مجموعا ۵ سال است و برنامه های درسی آن در دو نیمسال برنامه ریزی می شود. برنامه های درسی این دوره به صورت پیوسته برنامه ریزی شده است. این برنامه ها به گونه ای تنظیم گردیده است که بعضی دانش آموزان در پایان سه سال تحصیلی و با گذراندن ۹۶ واحد درسی در صورت تمایل می توانند به اخذ دیپلم در رشته مربوطه نایل شوند. دانش آموزان با گذراندن واحدها تا ۱۶۸ واحد به اخذ درجه کاردانی گرایش مربوطه نایل می شوند.

ارزش هر واحد درسی و طول نیمسال در دوره سه ساله به شرح زیر است:

الف) دوره سه ساله: هر واحد درسی نظری ۲ ساعات در هفته و هر واحد درسی عملی ( آزمایشگاهی ، کارگاهی، عملیات صحرایی ) ۵/۱ تا ۳ برابر ساعت واحد نظری در طول یک نیمسال تحصیلی است، طول هر نیمسال ۱۵ هفته کامل است.

ب) دوره دو ساله: هر واحد درسی نظری ۱ ساعت در هفته و هر واحد درس آزمایشگاهی و عملیات میدانی ۲ تا ۳ برابر ساعت واحد نظری و هر واحد درس کارگاهی ۳ تا ۴ برابر ساعت واحد نظری در طول یک نیمسال تحصیلی است طول هر نیمسال ۱۷ هفته کامل است.

مشاغل فارغ التحصیلان: فراگیران پس از گذراندن دوره کاردانی ( پنجساله ) قابلیتهای لازم برای اشتغال در زمینه های زیر را بدست خواهند آورد :

الف) سرپرست پروژه ساختمانی

ب) نقشه کشی ساختمان ( پروژه های کوچک و بزرگ )

ج) کنترل کننده و بیان کننده نقشه در محل احداث پروژه ها

د) به عنوان مترور در مهندسین مشاور به شرکتهای ساختمانی متره و برآورد کننده

نقش و توانایی فارغ التحصیلان: از فارغ التحصیلان این دوره قابلیتهای زیر انتظار می رود:

برنامه ریزی مراحل کار و سازماندهی و کنترل پروژه ساختمانی با مقطعی از پروژه بزرگ در کارگاه ساختمان

انتقال اطلاعات فنی مورد نیاز کارگاههای ساختمانی به کارگران

نظارت بر پروژه های کوچک ساختمانی

تهیه نقشه های محاسباتی در دفاتر مهندسین یا سازمانهای مربوط

سرپرستی کارگاه کوچک ساختمانی و یا مقطعی از یک پروژه

کار در کارگاه به عنوان دستیار دروس عملی در کنار مدرس

متره و برآورد پروژه ها

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *