۳۷ پیشنهاد برای هجوم به قلب موفقیت

۳۷ پیشنهاد برای هجوم به قلب موفقیت

 موفقیت (17)

فردی را سراغ دارید که تلاش نکند و موفق شود؟ قطعا خیر! همه ما برای bahcesehir escort دستیابی به موفقیت دلایل شخصی داریم که در جهت رسیدن به آن تلاش می کنیم و حقیقتا همه موفقیت ها به روش های متفاوتی معین و تعریف شده اند، خواه این تعریف در جهت استقلال مالی باشد یا حس انحصاری موفقیت و پیشرفت.   هنگامی که به کتاب فروشی می روید، حتما دلیلی هست که هزاران جلد کتاب برای آگاهی از دستورالعمل موفقیت وجود دارد. بعد از کنکاش در احوال سیارات، این یکی از مهم ترین کنکاش هایی است که وجود دارد. جالب این جاست که ما تمایل داریم فکر کنید پیچیده ترین راه حل ها، موثرترین روش ها هستند و به این علت از حقایق ساده چشم پوشی می کنیم. سادگی هر چیزی را امکان پذیر می سازد و با هر شاهکار بزرگ، هزاران تصمیم ساده و کوچک هستند که برای اولین بار اتفاق می افتند. من می خواهم با برخی از روش های ساده، کمی به ذهنتان نیروی تازه بخشیده و شما را به اصول مهمی بازگردانم. ساده ترین چیزها به راحتی فرامش می شوند؛ برخی از اهداف ذیل مدنظر شما نیستند؟ ۱ – به گذشته برگردید. حرف و عملتان در زمان حال باشد و آینده را شکل دهید. ۲ – از شکست هایتان به عنوان راهکاری برای موفقیت استفاده کنید. ۳ – سعی نکنید. فقط آن را انجام دهید. ۴ – لیستی از رویاهایتان تهیه کنید. مهم نیست رسیدن به آنها چقدر سخت است، فقط بنشینید و همه رویاهایتان را یادداشت کنید. ۵– لیستی از اهدافتان تهیه کرده و به این بیندیشید که چگونه می توانید آنها را به دست آورید. ۶ – از بازخورد منفی استفاده کرده و مزایا و بهترشدن خودتان را نقد و بررسی کنید. ۷ – اگر می خواهید در دیگر اهدافتان نیز موفق باشید (مثلا اگر رییس دارید)، باقوانین بازی کرده یا بازی خودتان را ایجاد کنید. ۸ – لیستی از ارزش هایتان تهیه کنید. چه چیزی برای شما ارزشمند است و موفقیت تان را براساس آن خلق کنید. ۹ – زمان شخصی را از زمان کسب و کار جدا کنید. ۱۰ – موفقیت تان به شکست و دستاوردهایتان بستگی دارد. ۱۱ – اگر در انجام کاری دچار تردید شدید، اجازه دهید شخص دیگری آن را انجام دهد. حالت تردید چیزی را می گوید که به آن معتقدم. اگر به طور کامل به آن ایمان ندارید، آن را ترک و به شخص دیگری محول کنید. ۱۲ – در طول زمان بهره وری، از توقف اجتناب کنید. توقف ها می توانند مانع رسیدن شما به آن چیزی شوند که در سر می پرورانید. ۱۳– اوج ساعت عملکرد خود را تعیین کنید. زمانی که احساس می کنید بسیار تاثیرگذار هستید، در یک نقطه زمانی خاص کار کنید. ۱۴ – نفس عمیق بکشید و خود را از هرگونه استرس خالی کنید. ۱۵ – استراحت و تمدد اعصاب، نقش مهمی در این تمرین ایفا می کنند. ۱۶ – نگران نباشید. همه کارهای صورت گرفته، شما را برای نتایج منفی آماده می کنند. ۱۷ – افکار شاد و مثبت داشته باشید تا نتایج مثبت و خوب به دست آورید. ۱۸ – وقتی ترس در اطرافتان پرسه می زند، هرگز عقب نشینی نکنید و پا پس نکشید. ۱۹ – نه تنها از قلبتان، بلکه از مغزتان نیز استفاده کنید. ۲۰ – با رهاکردن گذشته و تفکر در زمان حال، احساسات را رها کنید. ۲۱ – آن چه که در گذشته اتفاق افتاده، به احتمال قوی شما را در وضعیت فعلی قرار خواهد داد؛ بنابراین شما نمی توانید چیزی را تغییر دهید. در عوض، خود را به زمان حال متمرکز کرده و برخلاف زندگی دیروز، به زندگی امروزتان بیندیشید. ۲۲ – اجازه ندهید زمان، کنترل امورتان را دست گیرد. شما، زمان را کنترل کنید. ۲۳ – مدیریت زمان موثرترین ابزاری است که می توانید از آن استفاده کرده و موفق شوید. ۲۴ – خط مشی تان را ایجاد کنید و خود را در میان هم سالانتان معتبر سازید. ۲۵ – و بازهم گذشته را فراموش کنید و در حال زندگی کنید. این ها افکار من بوده و چیزی است که تمرین کرده و آن را توصیه می کنم. شما می توانید به راحتی نظرات و پیشنهادات خود را به اهداف فوق اضافه کنید. کلید دیگر موفقیت، پیروی از مشاور و پیشنهاداتی است که این امکان را فراهم می کند تا به جلو حرکت کرده و از نظراتی استفاده کنید که شما را به سوی اهدافتان سوق می دهد.